Hronična infekcija heliko bakterijom kod pacijenata uzrokuje brojne promene na želucu, dvanaestopalačnom crevu i jednjaku. Dokazana je povezanost H. pilori infekcije sa stomačnim čirevima, a smatra se da ova bakterija može biti i uzrok karcinoma želuca.

"Preko 70 odsto inficiranih osoba tokom života nije imalo nikakve tegobe H. pilori infekcija kod svih zaraženih prolazi kroz fazu hroničnog aktivnog gastritisa koji se zadržava kod 80 odsto pacijenata bez drugih posledica. Oko 15 odsto inficiranih dobiće čir želuca ili dvanaestopalačnog creva, a 1-2 odsto oboleće od karcinoma ili MALT limfoma želuca", upozorava dr Saša Grgov, gastroenterolog.

Kako se otkriva heliko bakterija

Specifični dijagnostički testovi za otkrivanje infekcije heliko bakterijom mogu biti invazivni, koji se izvode na biopsijskom uzorku dobijenom u toku endoskopskog pregleda, i neinvazivni, za koje nisu potrebne endoskopija i biopsija.

Urea-izdisajni testovi, kao neinvazivni testovi, najbolja su preporuka za dijagnozu ove infekcije. Dr Grgov napominje da je 13C urea-izdisajni test skuplji od 14C urea-izdisajnog testa, ali nije radioaktivan i može se primenjivati i kod dece i trudnica. Lažno negativan rezultat urea-izdisajnih testova može biti posledica nedavne primene IPP lekova za suzbijanje lučenja želudačne kiseline. Zato 14 dana pre testa treba prestati s uzimanjem IPP lekova, dok sa antibioticima i preparatima bizmuta treba prekinuti četiri nedelje pre testa. Urea-izdisajni testovi su od značaja i u proceni efekta terapije H. pilori infekcije, posebno u slučajevima kad nije neophodan endoskopski pregled.

ELISA test za otkrivanje H. pilori antigena u stolici ekonomičan je i koristan za dijagnozu, kao i za procenu efekta terapije, sa visokom senzitivnošću i specifičnošću. Pre testa važi isti režim prekida primene IPP lekova i antibiotika, kao i kod urea-izdisajnog testa.

Serološki testovi (analizom krvi) pogodni su za širu primenu, imaju visoku senzitivnost i specifičnost, ali ih ne treba koristiti nakon tretmana infekcije, pošto je potrebno da prođe šest meseci da bi se infekcija uspešno izlečila.

Izvor: Lepa&Srećna / Žaklina MIlenković