Test SGTi-flex COVID-19 AG koristi se kao pomoćno sredstvo kojim se otkriva da se kod nekoga razvio imuni odgovor za virus SARS-CoV-2. U Apoteke Beograd su stigli ovi testovi 18. decembra 2020. godine, a jedan košta 1.296 dinara.

Ovaj test ne treba da se koristi za dijagnozu akutne infekcije korona virusom, već za otkrivanje antitela. Te dve pojave nisu iste ali jesu blisko povezane. Naime, nekoliko dana nakon infekcije korona virusom, u telu zaražene osobe razvijaju se antitela. Koliko će ta antitela trajati, nije potpuno sigurno.

Zato negativnirezultat ovog testa ne isključuje akutnu infekciju virusom SARS-CoV-2 i, ako se - uprkos negativnom testu - sumnja na zaražavanje kovidom, neophodno je obaviti direktno testiranje.

Zašto je to tako? Moguće je da je zaraženi tek imao kontakt sa infekcijom, još nije razvio antitela. Moguće je da je virus već sišao u niže disajne organe, pa ga na mestu uzimanja uzorka za test - u nosu - više nema u dovoljnoj koncetraciji da bi ga test  otkrio.

KAKO SE ČUVA ANTIGENSKI TEST ZA KORONA VIRUS

Komplet za testiranje može da se skladišti na temperaturi od 2 do 30 C stepeni i stabilan je sve do datuma isteka roka koji je označen na ambalaži.

Pre nego što upotrebite test, treba da ga držite na sobnoj temperaturi 30 minuta. Nemojte ga otvarati pre nego što budete spremni da počnete testiranje. Kad otvorite aluminijumsko pakovanje, treba da ga odmah upotrebite.

Nije dozvoljeno da test stoji na direktnom suncu.

U kompletu se dobija štapić za uzimanje brisa, plastična kutijica za testiranje, epruvetica za ekstrakciju i kapaljka.

POSTUPAK TESTIRANJA

1. Uzimanje uzorka - da biste uzeli bris, treba da uvučete štapić u nozdrvu, sve do nosne mukozne membrane.

2. Ekstrakcija uzorka - 1. faza - štapić treba da stavite u epruveticu i da vrtite štapić barem pet puta da bi se uzorak skinuo.

3. Ekstrakcija uzorka - 2. faza - stisnite prstima par puta epruveticu kako biste iscedili bris sa štapića. Zatim polako izvucite štapić. Pazite, ovaj štapić se smatra infektivnim otpadom i mora da se baci u skladu sa odgovarajućim propisima.

4. Zatvorite epruveticu kapaljkom. Vodite računa da bude čvrsto zatvorena.

5. Sipanje uzorka - u malo udubljenje na pločici za testiranje sipajte 3 kapljice uzorka iz epruvetice. 

OČITAVANJE REZULTATA

Rezultate ćete moći da očitate za 20 do 30 minuta. Morate biti precizni. Ne možete očitavati rezultate PRE dvadesetog minuta, niti POSLE tridesetog. Ako se na pločici pojave 2 crte, test je pozitivan - gornja crta se naziva kontrolnom, a donja crta testnom crtom.

Ako se na pločici pojavi samo jedna i to gornja crta (kontrolna), znači da je test negativan. 

Ako se na pločici pojavi samo jedna ali DONJA crta (testna crta) a gornje - kontrolne crte nema, to znači da test nije validan i da morate da ga ponovite.

 Izvor: Lepa&Srećna