Postovi se dele na više kategorija po strogosti, a odmah posle potpunog uzdržavanja od hrane i pića, pa čak i vode, dolazi suhojedenje.

Ono je propisano, između ostalog, za Krstovdan, veliki hrišćanski praznik. Na taj dan se u pravoslavnim hramovima Krstovdan služi liturgija svetog Jovana Zlatoustog, uz ritual velikog osvećenja vode, koji prati praznično bogosluženje.

Suhojedenje znači da se uzima samo suva hrana i voda. Običaji u nekim krajevima su da se krst stavi u vodu i unese u crkvu. Ako se krst smrzne, veruje se da će godina biti rodna i zdrava, a ako se ne smrzne, biće mnogo bolesti i oskudevanja.

Nakon liturgije obavlja se veliko osvećenje vodice u samom hramu, dok se sutradan, na praznik, voda osvećuje van hrama, na rekama, ili drugim otvorenim mestima.

Krstovdanska vodica se posle vodoosvećenja deli vernicima i, prema običaju, čuva u kućama radi zdravlja.

Izvor: Lepa&Srećna