Većina žena zna, barem okvirno, kad treba da očekuje menstruaciju tokom meseca. Zato je svako kašnjenje ali i iznenadno krvarenje često znak za uzbunu.

Ako menstruacija kasni, najčešće je to znak trudnoće, ali razlog može biti i menopauza - možda prevremena ili, pak, u uobičajenom životnom dobu. Međutim, kada menstraucija izostaje i poverujete da je menopauza zaista nastupila, a onda se krvarenje pojavi, skoro svaka žena postane zabrinuta.

Ovakvi mali "zastoji" u mesečnom ciklusu su tipični za perimenopauzu. To je prelazni period i može početi već u četrdesetim godinama, a traje između četiri i, čak, deset godina. Lekari smatraju da je menstruacija neredovna ako vam ciklus varira za više od sedam dana ili ako između dve menstruacije prođe 60 dana ili više.

Ovakve promene pokazuju da se nivo estrogena smanjuje, a ovulacije postaju sve teže predvidljive. U nekim mesecima, menstruacija može da potpuno izostane.

Nema sigurnog testa kojim se može proceniti da li ste u menopauzi, ali neki od uobičajenih simptoma su i:

  • talasi vrućine (valunzi)
  • promena raspoloženja
  • nesanica
  • promene u seksualnom ponašanju

Međutim, ako uz ove simptome osetite i bolove, probadanja ili se javi i obilnije krvarenje, obavezno se javite lekaru na pregled.

Izvor: Lepa&Srećna