Istraživanja korona virusa sve su češća i a rezultati se sve brže objavljuju, piše Lepa&Srećna.

Novo istraživanje koje je 2. aprila 2020. godine objavila grupa autora u stručnom medicinskom časopisu Lancet Microbe  bavi se stabilnošću virusa SARS-CoV-2 kako je njegov puni naziv na različitim površinama.

Među zanimljivim rezultatima izdvaja se zaista iznenađujući podatak - da se na površini hirurške maske na koju je nanet uzorak virusa on može naći čak i posle 7 dana.

Nasuprot tome, na staklu ili na papirnim novčanicama, virus ostaje do 4 dana. 

Na vuni i tkaninama, korona virus ostaje do 2 dana, piše u ovom istraživačkom radu dok na običnom papiru virus nije pronađen već posle samo 3 sata.

Premda se sva nova istraživanja moraju uzeti sa rezervom, jer je u pitanju virus o kome izuzetno malo znamo, svi lekari upozoravaju da sa maskama mnogi prave jako opasne greške.

Prva opasnost vreba prilikom postavljanja maske, jer mnogi ne proveravaju da li maska dobro naleže na sve površine lica. Virus može da prođe sa strane, odozgo, odozdo. Ako vam je maska labavo vezana, svaki čas pada s nosa, nalazite se pod velikim rizikom.

Drugu opasnost predstavlja osećaj "lažne zaštićenosti", kada osoba pod maskom nije svesna koliko drugih mera predostrožnosti mora da preduzme. Internet je preplavljen snimcima koji na prvi pogled deluju komično a rezultat su našeg nesnalaženja na nove mere zaštite.

Tako je snimljena gospođa koja pri kupovini voća skine "časkom" masku da bi liznula prst u rukavici i lakše otvorila kesu za pakovanje voća!

Međutim, takvih primera ćete videti mnoštvo svakog dana na televiziji. Nenavikle osobe svaki čas pipkaju maske, skidaju ih i stavljaju potencijalno zaraženim rukama (odnosno rukama u kontaminiranim rukavicama) i time dovode sebe a i ostale u opasnost.

Treća opasnost nastaje ako ne nosite zaštitne naočare. Maska vam daje osećaj zaštićenosti pa prilazite na rizičnu blizinu drugim osobama, a ustanovljeno je da korona virus vrlo lako može da vas zarazi preko očiju.

Četvrta opasnost izazvana je nepažnjom pri skidanju maske. Ne skidajte masku pre nego što dođete u bezbedno okruženje. Ne dodirujte prednji deo maske već je skidajte hvatajući trake ili lastiše. Ne dodirujte lice dok dobro ne operete ruke.

Peta opasnost dolazi od maski koje nisu pravilno odložene.

Papirne ili hirurške maske morate baciti odmah, u najlonsku kesu koju ćete dobro zavezati i baciti u smeće.

Pamučne maske odmah operite i otkuvajte, pa osušite i prepeglate. Druge maske dezinfikujte prema uputstvu.

Izvor: Lepa&Srećna