O „potpuno bezbednim tamponima“, sa kojima je zagarantovana svaka vrsta aktivnosti, skeptici imaju drugačije mišljenje. Ne veruju da su apsolutno sigurni, već u nekim okolnostima mogu i da naškode. Stručnjaci potvrđuju da, iako retko, tamponi mogu da kriju određene opasnosti.

Istina, u malom broju slučajeva mogu da dovedu do toksičnog šok sindroma. Reč je o retkoj bakterijskoj infekciji, koja može određenu osobu i životno da ugrozi. Simptomi ovog sindroma su groznica, povraćanje, dijareja, nesvestica, vrtoglavica, osip kao posle predugog izlaganja suncu. Rizik se povećava ukoliko se koriste veliki tamponi i dugo ostave da stoje. Na sreću, pojava nije česta, a javlja se kod jedne do sedamnaest žena na sto hiljada stanovnika.

Više: Vodič kroz vaginu i vulvu

Da bi rizik svele na minimum, žene bi trebalo pre stavljanja tampona obavezno dobro da operu ruke, da koriste što manje tampone i menjaju ih svakih četiri do šest sati. Ovo je važno, jer tamponi ipak sadrže dve opasne supstance, priznaju stručnjaci. To su rajon za upijanje i dioksin - izbeljivač. Industrija za tampone veruje da je ženama potreban izbeljivač da bi na proizvod gledale kao na čist i siguran, iako se zna da je potencijalno kancerogen i toksičan za imunitet i reproduktivne organe.

Više: 5 ključnih elemenata intimne higijene za žene

Zato, da bi se zaštitile od ma kakvog rizika za zdravlje, žene treba da čitaju uputstva i traže tampone i uloške bez izbeljivača dioksina.

Izvor: Novosti