ISPRAVKA: U prvobitnoj verziji ovog teksta koji se oslanja na vest sa portala Complete Helth & Happiness, a koju je preneo portal Atma 23. oktobra 2014. godine, bila je navedena netačna informacija da su laboratorijska istraživanja pokazala da je laurinska kiselina, glavni sastojak kokosovog ulja, zaslužna za uništenje 93 posto ćelija raka debelog creva.

Prema analizi portala Raskrinkavanje.ba, utvrđeno je da se ove informacije oslanjaju na istraživanje koje je 2013. godine sproveo tim naučnika sa Univerziteta Adelejd iz Australije, a koji su posmatrali potencijal laurinske kiseline za izazivanje apoptoze ili smrti ćelija raka debelog creva. Studija je otkrila da određene koncentracije laurinske kiseline izazivaju apoptozu u dve vrste ćelija korištenih u eksperimentu: kultivisane ćelije raka uzete iz ljudskog debelog creva (Caco-2) i ćelijske linije tankog creva pacova (IEC-6).

Ova studija je sprovedena in vitro, tako da nije tačna tvrdnja da je laurinska kiselina testirana in vivo na pacovima. In vitro studije se po pravilu sprovode van živog organizma, u veštačkim i kontrolisanim uslovima, kao na primer u Petrijevim posudama. Pretpostavka da će rezultati in vitro studije biti isti u sličnoj studiji sprovedenoj na živim organizmima, tačnije na ljudima, jeste pogrešna. 

Iako kokosovo ulje sadrži 80% do 90% zasićenih masti, od čega 47% otpada na laurinsku kiselinu, u studiji se kokosovo ulje uopšte ne spominje, navodi se u analizi portala VERA Files.

Istraživači su rekli da su za studiju kupili i upotrebili natrijumovu laurinsku kiselinu od hemijsko-biotehnološke firme Sigma-Aldrich. Tako da je netačna tvrdnja da će konzumiranje kokosovog ulja imati isti učinak na ćelije raka debelog creva kao laurinska kiselina koja je korišćena u istraživanju i koja je primenjena u proračunatim dozama.

Izvor: Atma.hr