Praznik Svetog Jovana Bogoslovapravoslavci obeležavaju 9. oktobra, na dan kada se veliki svetitelj upokojio. On je, po predanju, bio najdraži učenik Isusa Hrista ali i Jovana Krstitelja.

Jovan Bogoslov je posvetio život prevođenju neznabožaca u hrišćanstvo, a poživeo je duže od 100 godina.

Na tajnoj večeri sedeo je uz samog Isusa i samo njemu je on poverio da zna za Judino izdajstvo. Majku Bogorodicu mu je lično poverio na čuvanje, a Jovan je sa njom ostao pod krstom i raspećem. Obećao je da će Bogorodicu čuvati do njenog uspenija.

Kažu da je njegova vera bila toliko jaka da se mirno pripremio za sopstvenu smrt. Zatražio je da mu iskopaju grob u obliku krsta i sišao živ u njega, gde ga kasnije nisu našli. Narod prepričava kako je iz groba počeo da širi neki poseban prah, pa je i taj dan - 21. maj -  dan sećanja na ovog svetitelja. 

U znak poštovanja, ljudi su odavno odlučili da praznik Svetog Jovana Bogoslava proslavljaju odmarajući. Žene nipošto neće ni da dodirnu makaze, iglu niti ručni rad, kako bi čitav dan bio ispunjen samo odmorom. Ovaj dan se u nekim krajevima Srbije čekao i da se započne sezona svadbi, mada se u novije vreme ovaj običaj napušta. 

Tekst: Lepa&Srećna