OČE NAŠ - Hrišćanine, kad izrečeš ove reči, tim priznaješ da je tvoj Otac nebeski u isto vreme i Otac tvoga sluge i nadničara, tvog bolesnog suseda i samrtnika.

Jer ti je zapoveđeno od Sina Božjeg, vrhovnog Otkrivača istine o Bogu i o ljudima, da kažeš Oče naš a ne Oče moj, pisao je Sv. Nikolaj Žički.

PROČITAJTE JOŠ: MOLITVA NA SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG ZA SPASENJE I ISCELJENJE: evo šta treba da izgovorite za spas duše

Oče naš koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje,

da dođe carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;

hleb naš nasušni daj nam danas;

i oprosti nam dugove naše

kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

Jer je Tvoje Carstvo i Sila i Slava

sada i uvek i u vekove vekova. Amin.