Sveti Jovan Bogoslov bio je, prema predanju, najdraži Hristov učenik. Od siromašnog ribara vera ga je dovela do učitelja i pisca jevanđelja, a poslednji je ostao da - uz Bogorodicu - stoji ispod Hristovog krsta. Tada je obećao da će je čuvati i služiti sve do njenog uspenija. 

Jovan Bogoslov bio je i učenik Jovana Krstitelja. Na tajnoj večeri sedeo je uz samog Isusa i samo njemu je on poverio da zna za Judino izdajstvo. Majku Bogorodicu mu je lično poverio na čuvanje.

Poživeo je duže od 100 godina i posvetio se prevođenju neznabožaca u hrišćanstvo. Sa nesalomljivom verom u Hrista, pripremio se za upokojenje i naložio svojim učenicima da mu pripreme grob u obliku krsta. Premda su ga u njega i sahranili, kada je grob otvoren kasnije, tela nije bila u njemu.

Srpska pravoslavna crkva posebno se seća ovog svetitelja dva puta u godini. Prvi put je to 9. oktobra kada se upokojio, a drugi put 21. maja kada je iz njegovog groba počeo da se - kako kaže verovanje - iz njegovog groba počeo da se širi čudesni prah koji je imao lekovita svojstva.

U narodu se čuva uspomena na ovog svetitelja, a žene na taj dan, iz poštovanja, ne uzimaju u ruke igle, makaze niti pletivo. I muškarci izbegavaju teške poslove, a stoka se pušta da odmara.

Premda se u Srbiji svadbe organizuju već kad prođe uskršnji post, mnogi čekaju da prođe i praznik Svetog Jovana Bogoslova da naprave svadbeno veselje.

 Izvor: Lepa&Srećna