Za brojanice su vezana mnoga sujeverja, međutim crkva naglašava da one služe isključivo za molitvu, a ne za igru, za ukras, "za sreću" ili kao "narukvica da deca lepo spavaju i ne sanjaju svašta". Jedina uloga i svrha brojanice je molitva, i prema brojanicama se treba odnositi s poštovanjem.

Preporučuje se da se brojanica nosi na levoj ruci, i to iz praktičnih razloga - dok se krstimo prilikom molitve lakše je da ona bude u levoj ruci. Ipak, ovo nije versko pitanje, već praktično, te ne predstavlja problem ni ako se brojanica nosi na desnoj ruci.

Brojanica
Shutterstock  

Takođe, budući da desnu ruku većina ljudi više koristi, nošenjem brojanice na levoj ruci smanjuje se mogućnost da se brojanica negde zakači i pokida. Naravno, ukoliko je osoba levoruka, u tom slučaju je praktičnije da je nosi na desnoj ruci.

Pored toga, postoje i brojanice koje se nose oko vrata.

Kada se brojanica ne koristi u molitvi, preporučuje se da se odloži zajedno sa molitvenikom, Svetim Pismom i ikonama.

Na kojoj ruci se nosi brojanica i da li treba da je kupimo sami sebi
ATA / Antonio Ahel 

Mnoge teorije kruže i o tome da li brojanicu treba da kupimo sami sebi, ili treba isključivo neko drugi da nam je pokloni. Verovanje da brojanicu treba neko da nam pokloni je, ističe se, samo sujeverje. Lepo je gest ukoliko vam neko pokloni brojanicu, ali nije nužan, možete je kupiti i sami sebi.

Ukoliko brojanica pukne, može se spaliti ili baciti u reku. Brojanicu treba nositi kao molitveni znak koji je veza sa Gospodom, i ne treba se pred svima moliti, već diskretno govoriti molitvu.

Tekst: Lepa&Srećna