U mnogim medicinskim istraživanjima poslednjih decenija se pokazalo da nizak nivo vitamina D u ljudskom organizmu ima često vezu sa povećanim rizikom od mnogih hroničnih bolesti, pa čak i od prevremenih smrtnih ishoda.

Zato su lekari polagali mnoge nade u mogućnost da veće doze ovog suplementa sprečavaju taj rizik, a naročito se razmatrala moguća uloga u preventivi karcinoma i kardiovaskularnih oboljenja. Otuda su organizovane dugoročne studije širom sveta, pa je takvu izveo Univerzitet Istočne Finske, prateći skoro 2500 učesnika tokom pet godina. Na početku je utvrđeno da i jedni i drugi imaju dovoljno vitamina D i svi su uzimali samo uobičajenu dnevnu dozu, po preporuci, od 20 mikrograma (800 IJ) dnevno.

Kad je studija počela, jedna grupa je dobijala 40 mikrograma (1600 IU) vitamina D3 dnevno, a druga dvostruko više. Kontrolna grupa je, naravno, primala placebo.

Pokazalo se da pojačane doze vitamina D nemaju nikakav efekat na obolevanje od srčanih bolesti ili karcinoma.

Ipak, treba napomenuti da je Finska još od 2000. godine uvela suplementaciju vitaminom D kroz ishranu - preko obogaćenih mlečnih i uljanih namaza i druge vrste namirnica, kao i konstantnim preporučivanjem barem 10 miligrama ovog vitamina dnevno za čitavu populaciju odraslih.

Izvor: Lepa&Srećna