Mada je mnogo toga već poznato u vezi s novim virusom, neka iskustva ipak su se pokazala kao nedovoljna. Naime, u početku se verovalo da korona virus izaziva samo respiratorna oboljenja, međutim, pokazalo se da razvija sistemski više bolesti. Anesteziolog prof. dr Radmilo Janković iz Kliničkog centra Niš smatra da je rano za predviđanje novog talasa pandemije, ali da na preventivu moramo misliti na vreme. 

Iskustva iz prvog talasa govorila su da se mora imati u vidu da korona nije samo plućno oboljenje već sistemsko. 

– Inicijalno, podaci koji su stizali iz Kine i Italije, ukazivali su na to da se radi o oboljenju koje zahvata samo respiratorni sistem. Međutim, tačno je da infekcija virusom kovid-19 najčešće počinje na taj način, ali se zatim na to nadovezuje i postepeno smanjenje ili ukidanje funkcija i drugih organa i organskih sistema. Sada zasigurno znamo da je to sistemsko oboljenje koje, pored pluća, zahvata i krvne sudove, jetru, bubrege, centralni nervni sistem. S tim u vezi naša iskustva pokazuju da je potrebno, pre svega, raditi na prevenciji ove bolesti, a kada već dođe do razvoja infekcije, neophodno je shvatiti je ozbiljno. Takođe, treba znati da je lečenje ovih pacijenata veoma kompleksno i zahteva uključivanje lekara različitih specijalnosti.

Istraživanja koja će uslediti pomoći će nam da odredimo kako da se ponašamo i suprotstavimo virusu.

– Činjenica je da se radi o novom virusu i da je dosta toga nepoznanica, ali su putevi prenošenja i promene u organizmu do kojih virus dovodi donekle poznati. Svakako da će dalja istraživanja rezultovati novim podacima o ponašanju virusa, te se stoga slažem da će to uticati i na razvoj adekvatnih načine kojima mu se možemo suprotstaviti – kaže prof. dr Janković.

Da bi stekao poverenje građana, lekar ne treba da širi strah već da ukaže na ozbiljnost oboljenja, tvrdi naš sagovornik:

– Svakako je neophodno biti iskren i prema kolegama i prema građanima. Nije najvažnije uliti strah i zabrinutost ljudima, već ukazati da, i pored toga što se radi o ozbiljnom oboljenju, vi kao lekar imate načina da se s njim borite i da u tome imate uspeha.

Organizacija rada u vanrednim uslovima zahtevala je mnogo koncentracije da se rad u smenama olakša.
– Bilo je dosta naporno organizovati rad u smenama, a da opet imate dovoljno vremena i omogućite tim ljudima da se odmore od napornog rada. Uključili smo i kolege iz drugih zdravstvenih ustanova, te je na taj način ova misija zbrinjavanja velikog broja teško obolelih bila izvodljiva.

Precizna predviđanja o novim talasima korona virusa nisu moguća, ali na preventivu ne smemo zaboraviti.

– Još uvek vam niko sa sigurnošću ne može dati odgovor na pitanje o novim talasima. Da li će opet biti tako veliki broj teško obolelih u kratkom periodu kao u prvom talasu ili će se broj samo donekle povećavati u određenim intervalima, tek ćemo saznati. Ali, prateći zemlje u okruženju, gde je situacija i te kako nepovoljna, i vodeći se iskustvima iz prethodnih godina u pogledu epidemije sezonskog gripa, borba s ovim virusom svakako će biti veliko iskušenje u narednim mesecima. Klinički centar u Nišu ima dovoljno kapaciteta i ljudstva za zbrinjavanje najteže obolelih, imamo dosta iskustva stečenog u proteklom periodu, ali je preventiva definitvno ono čega se moramo pridržavati, i pored razvoja vakcine – savetuje prof. dr Radmilo Janković.

Tekst: Ivana Martić

Izvor: Lepa&Srećna