Nivo kiseonika u krvi je količina ovog dragocenog gasa koji kroz krvotok nose crvena krvna zrnca. Ove ćelije preuzimaju kiseonik iz pluća i nose ga u sve ostale delove tela. Naše telo, kao neki moćni računar, prati nivo zasićenosti krvi kiseonikom - saturaciju - i trudi se da ga stalno održi u određenim vrednostima. To je neophodno kako bi svaka ćelija u telu imala dovoljno kiseonika.

Nivo kiseonika u krvi kod neke osobe pokazuje koliko je organizam u stanju da distribuira taj gas do ćelija, što je vitalno važno za naše zdravlje. 

Normalni nivo varira između 75 i 100 milimetara živinog stuba (mm Hg). Sve vrednosti ispod 60 mm Hg se smatraju niskim i mogu zahtevati suplementaciju (dodavanje) kiseonika, što zavisi od lekarske odluke u svakom pojedinačnom slučaju.

Kada je nivo kiseonika nizak, to stanje se naziva hipoksemija. To znači da se telo bori i ne uspeva da u sve ćelije, tkiva i organe dopremi dovoljnu količinu kiseonika.

Ovo stanje može se prepoznati po sledećim simptomima:

 • plitak dah, nedostatak vazduha
 • glavobolja
 • uznemirenost
 • vrtoglavica
 • ubrzano disanje
 • bol u grudima
 • visok krvni pritisak
 • smanjena koordinacija pokreta
 • teškoće s vidom
 • osećaj euforije (neobjašnjivog snažnog osećaja sreće)
 • ubrzan rad srca

Hipoksemiju, tojest, nizak nivo kiseonika u krvi, mogu izazvati:

 • slab kvalitet vazduha u prostoriji
 • nesposobnost pluća da udahnu vazduh i pošalju kiseonik u druge organe
 • nesposobnost krvotoka da uđe u pluća, preuzme kiseonik i prenese ga u ostale delove tela

Različite situacije, bolesti i stanja mogu da izazovu ovakvo stanje:

 • astma
 • srčana oboljenja
 • boravak na visokoj nadmorskoj visini
 • anemija
 • hronična obstruktivna bolest pluća
 • upala pluća
 • akutni respiratorni distres sindrom (ARDS)
 • tromb u plućnoj arteriji
 • plućna fibroza, ožiljci, oštećenja na plućima
 • voda u plućima
 • apneja (prekid disanja u snu)
 • neki lekovi, uključujući i narkotike i neke analgetike

Nivo kiseonika u krvi, odnosno, saturacija jedan je od najvažnijih pokazatelja koliko je osoba zaražena korona virusom zdravstveno ugrožena. Od izmerene saturacije, kao i od ostalih simptoma, lekar će doneti odluku da li je potrebno bolesniku dodavati kiseonik i na koji način.

Izvor: Lepa&Srećna