Novi podaci ukazuju da COVID-19 može  da bude okidač za pojavu dijabetesa kod zdravih osoba.

Zato je grupa istraživača odlučila da započne novi registar čiji je cilj da se prate pacijenti koji su bolovali i od korona virusa i od dijabetesa. Ovo je objavljeno 12. juna 2020. godine u pismu u stručnom Medicinskom časopisu Nove Engleske, koje je poslao Frančesko Rubino, MD, sa Kings Koledža u Londonu, uz još jedan broj eksperata za dijabetes iz Evrope, Australije i Sjedinjenih Američkih Država.

"Na osnovu kratkog perioda kontakta ljudi sa novim korona virusom tačni mehanizam pomoću kojeg virus utiče na metabolizam glukoze je još nejasan i mi još ne znamo da li akutna pojava dijabetesa u ovih pacijenata pretstavlja, tip 1, tip 2 ili novi oblik dijabetesa" rekao je Rubin u izjavi za medije. Međutim, da li teški, akutni, respiratorni sindrom korona virusa 2 (SARS-CoV-2) prouzrokuje dijabetes u osoba koje  nisu bolovale od  njega pre nego sto su inficirane korona virusom?

"Nema još čvrstih dokaza koji ukazuju da COVID-19 prouzrokuje nastanak dijabetesa" rekao je Rijaz Patel, MBBS, kardiolog bolnice Univerzitetskog koledža London, Velika Britanija.

Dr Lora Hajsler, sa Univerziteta Aberdin, Engleska se slaže ali dodaje: "Ovaj registar je veliki prvi korak u pokušaju odgovora na pitanje - da li se radi o novom tipu dijabetesa? Jer, jednostavno, neke osobe mogu imati nedijagnostifikovani dijabetes."

Rubino i kolege iznose da je cilj utvrditi stepen i fenotip pojave novog dijabetesa koji bi se odlikovao hiperglikemijom, potvrđenim COVID-19, kao i negativnom anamnezom dijabetesa.

Autori ističu da se vidi dvosmerno dejstvo između COVID-19 i dijabetesa. Oboleli od dijabetesa lakše obolevaju od COVID-19 infekcije. S druge strane, zaražavanje korona virusom 2 izaziva teške metaboličke reakcije kod obolelih od dijabetesa, uključujući dijabetesnu ketoacidozu i hiperosmolarno stanje koji zahtevaju velike doze insulina.

Jedna od teorija je o tome kako SARS-2 virus može da izazove dijabetes oslanja se na to što se virus vezuje za receptore za angiotenzin konvertujućeg enzima 2 (ACE 2) u glavnim organima i tkivima, uključujući pankreasne beta ćelije i ćelije bubrega,

Postoje i prethodni slučajevi kada su korona virusi izazivali dijabetes, kao što je, recimo, virus SARS.

"Ukupno gledano, ova zapažanja idu u prilog hipotezi potencijalnog dijabetogenog dejstva COVID-19, pored drugih, dobro poznatih stresnih odgovora udruženih sa teškom bolešću", govore Rubino i kolege.

Međutim, još se ne zna da li će se promene u metabolizmu glukoze održati i kad se infekcija smiri ili će posle nje nestati. Koliko često će se ovaj dijabetes javljati? Da li je on dijabetes tipa 1 ili 2?"

"Mi još ne znamo učestalost pojave novonastalog dijabetesa zbog obolevanja od COVID-19, ali moguće je da korona virus povećava rizik od novog dijabetesa u budućnosti", rekao je Pol Zimet, profesor dijabetologije sa Univerziteta Monaš, Australija i rukovodilac istraživanja u projektu registra CoviDiab.

Ustanovljavanjem tog globalnog registra, ovi istraživači  pozivaju i internacionalnu medicinsku zajednicu da razmeni relevantna klinička zapažanja koja mogu da ponude odgovore na ova pitanja.

Zbog vrlo kratke istorije ljudske infekcije virusom SARS-CoV-2, trenutno se ne razume dovoljno kako se razvija COVID-19 dijabetes pa nije jasno ni koje će biti odgovarajuće lečenje, objašnjavaju istraživači.

Tekst: Dr Predrag Đorđević

Izvor: Stetoskop