Kantarion (Hypericum perforatum) je nelicencirani komplementarni lek za lečenje blage depresije.

Možete kupiti ovaj lek kao tablete u prodavnicama zdrave hrane i apotekama. Trebalo bi da tražite savet od svog lekara opšte prakse ili farmaceuta pre nego što uzmete Kantarion.

To je zato što kantarion može biti štetan ako se uzima sa nekim drugim lekovima. Smatra se da kantarion vrši indukciju određenih izoenzima citohroma P450 jetre usled čega dolazi do smanjenja koncentracije istovremeno primenjivanog leka, a samim tim i do smanjenja njegovog dejstva.

S druge strane, nagli prestanak uzimanja kantariona dovodi do povećanja koncentracije istovremeno primenjivanog leka i do ispoljavanja njegovog toksičnog dejstva, što je posebno opasno kod primene cik-losporina, digoksina, teofilina i varfarina.

PROČITAJTE JOŠ: KAKO PREPOZNATI DEPRESIJU: fizički simptomi i emocionalne tegobe koje otkrivaju depresivne poremećaje

Evropska agencija za procenu medicinskih proizvoda (EMEA) ukazala je na interakciju kantariona i sledećih lekova: ciklosporin, digoksin, oralni kontraceptivi, teofilin, varfarin, dekstrometorfan, amitriptilin, nortriptilin, fenprokoumon, sa psihotropnim lekovima koji uključuju selektivne inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina kao i sa triptanima koji se koriste u terapiji migrene, sa indinavirom i mogućnost interakcije i sa drugim anti-HIV lekovima i antikonvulzivima.

Sve ove informacije, koje potiču iz zemalja sa visoko razvijenom farmakoterapijom, ukazuju da poznata efikasnost nekog leka može izostati ako se on upotrebljava zajedno sa kantarionom u komercijalno izrađenim oblicima apr. kapsule, tablete ili čaj.

Posledice mogu biti i fatalne, usled smanjenja koncentracije u krvi npr. digoksina, ciklosporina ili varfarina, ili bilo kog drugog leka, navedenog u ovim izveštajima a koje nastaju zbog istovremenog uzimanja tih lekova i preparata kantariona.

Kantarion stimuliše jetrene enzime da brže metabolišu lekove i na taj način se smanjuju njihovu koncentraciju u krvi, pa tako može značajno da se smanji dejstvo primenjenog leka.

Poznati su slučajevi žena koje su uprkos primeni kontraceptivnih pilula zatrudnele, jer su istovremeno koristile kantarion, to su tzv. „kantarionove bebe”.

Zato je pri istovremenoj primeni kontraceptivnih pilula i kantariona, neophodan i dodatni vid zaštite u cilju regulacije rađanja. Može doći i do pojave tačkastih krvarenja i poremećaja menstrualnog ciklusa.

Kantarion ne treba primenjivati istovremeno sa antidepresivima, jer ima isti mehanizam dejstva tj. povećava nivo serotonina (neurotransmiter koji je povezan sa dobrim raspoloženjem) u mozgu.

PROČITAJTE JOŠ: ŠOK OTKRIĆE! OVAJ VITAMIN NEDOSTAJE SVIMA: posledica su visok pritisak, depresija i bolovi u kostima i mišićima

Ako se kantarion uzima istovremeno sa antidepresivima, može dovesti do prekomernog povećanja serotonina, a to predstavlja rizik za razvoj serotoninskog sindroma.

Kantarion smanjuje dejstvo simvastatina (lekovi za regulaciju holesterola…), tricikličnih antidepresiva, teofilina, varfarina, digoxina, levotiroxina, nekih antivirotika…

Kod istovremene primene sa narkoticima, pojačava se njihovo sedativno dejstvo, pa se moraju korigovati doze narkotika.

Kantarion smanjuje koncentraciju lekova koji sprečavaju odbacivanje transplantovanog organa, pa ga treba prestati koristiti izvestan period pre operacije.

Izvor: Depresija