Doktor nauka Zorka Inić radi kao opšti hirurg u Institutu za onkologiju i radiologiju, i klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Autor je i koautor velikog broja radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Učestvovala je na mnogim stručnim kongresima kod nas i u svetu, izlažući svoje radove koji su bili prihvaćeni. Član je Američkog udruženja kliničke onkologije (ASCO), Evropske škole onkologije (ESO), Evropskog društva za medicinsku onkologiju (ESMO) i Srpskog lekarskog društva.

"Moj put izbora životnog poziva trajao je dugo. Još za vreme studija asistirala sam ocu prilikom operacija i polako ulazila u svet hirurgije. U toku tog profesionalnog sazrevanja bilo je različitih komentara okoline. Naravno da i danas mnogi ljudi smatraju da je to težak posao za ženu, pre svega, zato što je teško uskladiti privatne i porodične obaveze s tako složenim životnim zanimanjem. Ipak, zahvaljujući dobroj organizaciji uspevam da uspostavim balans između porodičnog i poslovnog života", priča Zorka.

Tekst: Lepa&Srećna