Molitva Svetom Nikoli Čudotvorcu, koji se praznuje 19. decembra po novom kalendaru, čita se za zaštitu dece, moreplovaca, ribara, u borbi protiv jeresi, kao i za isceljenje od bolesti telesnih i duševnih.

O, svesveti Nikolaje, prekrasni ugodniče Gospodnji,

naš usrdni zastupniče, i svuda u nevoljama brzi pomoćniče,

pomozi meni grešnom i utučenom u ovom sadašnjem životu,

umoli Gospoda Boga da mi oprosti sve grehe moje koje od mladosti svoje počinih u celom životu mom, delom, rečju, mišlju i svim čulima svojim,

i pri ishodu duše moje pomozi meni kukavnom,

umoli Gospoda Boga, Sazdatelja svih tvari, da me izbavi vazdušnih mitarstava i večnih muka,

kako bih svagda proslavljao Oca i Sina i Svetoga Duha,

i tvoje milostivo posredovanje,

sada i uvek i kroza sve vekove.

Amin.

Izvor: Hram Hrista Spasitelja Crkva Ub