Mnogi ljudi kažu da uopšte ne paze šta jedu i da uživaju u slatkišima kad god im se prohte, a nemaju problema sa kilažom. Među njima ima i onih koji dobiju dijabetes ili predijabetes, ali i dalje ne kontrolišu količinu šećera koji unose. Njima preti opasnost od oštećenja nerava i krvnih sudova u različitim organima, pa i u očima.

Kao posledica od nekontrolisanog nivoa šećera u krvi dolazi do dijabetske retinopatije - oštećenja retine koja se nalazi u zadnjem delu oka. Blagi slučajevi oštećenja ovog tkiva mogu se lako lečiti, ali kod odmakle bolesti ishod može biti slepilo. Razlog je oštećenje krvnog suda koji je snabdeva kiseonikom i nutrijentima.

U prvo vreme, oboleli ne primećuje simptome, a kad se javi doktoru može biti kasno. Na najranije simptome treba obratiti pažnju i otići kod očnog lekara ukoliko se primeti:

  • zamagljen vid
  • slika koja treperi
  • "prazne" ili tamne površine u slici
  • tačke u slici
  • nejasno opažanje boja ili
  • tamne linije u slici.

Izvor: Lepa&Srećna