Karcinom pankreasa povezuje se sa mnogim faktorima rizika, a njihovo postojanje ne znači da će osoba svakako oboleti od ove teške bolesti. Ipak, dobro je znati koje možete i sami da sprečite, kao i da budete oprezni i budno čuvate svoje zdravlje.

Pušenje je jedan od najvažnijih faktora rizika - dvostruko je više obolelih među pušačima nego među onim koji ne puše. Gojaznost je drugi faktor, čak i ako nije reč o preteranom indeksu telesne mase - opasan je svaki višak kilograma koji se nakuplja na stomaku.

Karcinom pankreasa je češći i kod osoba obolelih od dijabetesa, a veoma je čest kod pacijenata koji pate od hronične upale pankreasa. Rizik od raka pankreasa raste sa brojem godina, tako da su skoro svi pacijenti stariji od 45 godina, a oko dve trećine imaju 65 godina ili više.

Ovaj karcinom može da ima i genetsku osnovu, pa su u riziku osobe koje u porodici imaju nasledni rak dojke, jajnika ili melanoma.

Da li karcinom pankreasa može da se otkrije ranije? To je dosta teško. Pankreas je smešten duboko u telu, pa se tumor u ranoj fazi ne može ni videti ni osetiti. Obično i nema nekih simptoma dok ne postane veoma veliki ili se već raširi na druge organe. Do sada nije osmišljen ni neki skrining test koji bi dao efekat smanjenja stope smrtnosti.

Za pojedince ili porodice koje su pod visokim rizikom od ovog raka, može se primeniti magnetna rezonanca ili endoskopski ultrazvuk.

Najčešće pitanje u vezi sa ovim oboljenjem odnosi se na brzinu kojom pacijenti podležu fatalnom ishodu. Lekari kažu da je ovo utisak koji imamo zato što se bolest može dugo razvijati pre nego što uopšte bude dijagnostikovan. Kad bude otkriven, tada je toliko uznapredovao da su mogućnosti za terapiju, izlečenje i preživljavanje znatno smanjeni.

Izvor: Lepa&Srećna