Merima Njegomir preminula je od raka pankreasa, bolesti koja često ne pokazuje simptome do kasnih faza. Od iste bolesti preminuli su i Marinko Rokvić, ali i glumci Marinko Madžgalj i Tihomir Arsić.

Rak pankreasa je vrlo smrtonosan, a izuzetno ga je teško prepoznati. Simptomi ove podmukle bolesti, koja češće pogađa muškarce nego žene, su nespecifični, pa ih zato pacijenti često zanemaruju i smatraju prolaznim tegobama. Obično pacijenti kasno saznaju da boluju od raka pankreasa ili kada je bolest uzela maha ili na nekom od redovnih lekarskih pregleda, zato ga nazivaju "tihim ubicom".

Ovo su neki od simptoma koji mogu da ukažu na kancer pankreasa.

  • Jak bol u stomaku je jedan od glavnih simptoma za rak pankreasa
  • Svrab kože koji se ne može objasniti drugim uzrocima.
  • Loša probava, čudne promene na stolici, a mnogi pacijenti suočavaju se i sa višegodišnjim problemima sa dijabetesom
  • Pacijenti mogu dobiti visoku temperaturu, karakterističan je vrlo slab imunitet, a prete i žutica i nastanak tromba.
  • Tamna prebojenost urina a svetla prebojenost stolice, gubitak telesne težine, kao i povraćanje

Ukoliko laboratorijske analize, tumorski markeri, ultrazvučni pregled stomaka, skener, magnet, pregled krvnih sudova i druge dijagnostičke procedure potvrde prisustvo zloćudnog tumora, pristupa se hirurškom lečenju.

Izvor: Lepa&Srećna