Iako je teško jasno definisati sam pojam pasivne agresije i njene specifične simptome, stručnjaci tvrde da neke reakcije i stavovi omogućavaju da se otkrije poremećaj ovog ponašanja

Hronično nezadovoljstvo i strah od promene

Pasivno agresivna osoba nikada ničim nije do kraja zadovoljna. Niko za nju nije dovoljno dobar, neprekidno kritikuje i optužuje nekoga. Takođe ne voli promene, niti da sledi nova pravila i uputstva.

Odglumljena žrtva i sarkazam

Pasivno-agresivne osobe vrlo su prijemčive za obrazac ponašanja koji se naziva dramski ili Karpmanov trougao (nazvan po psihoterapetu Stivenu Karpmanu koji je prvi definisao ovu pojavu), a reč je o psihološko-manipulativnoj igri izmedju osoba koje naizmenično igraju uloge žrtve, progonioca i spasioca. U ovom slučaju, pasivno-agresivno osobe redovno preuzimaju ulogu žrtve. Isto tako, koristiće sarkazam u komunikaciji kako bi atmosferu učinili napetom.

Poteškoće sa autoritetom i skrivena nepokornost

Jedna od bitnih karakteristika pasivno-agresivnih obrazaca ponašanja je problem sa autoritetom. Ove osobe kriju se iza maske poslušnosti, a zapravo će neprekidno težiti ka tome da izbegnu zadatke koji se od njih zahtevaju ili da čak pokvare projekte u kojima učestvuju.

Namerna neefikasnost i odugovlačenje

Ove osobe imaju tendenciju da sabotiraju odnos u privatnom i poslovnom životu, tako što svesno rade pogrešno ili odugovlače obavljanje zadataka koji su im povereni, što je još jedan oblik osporavanja autoriteta.

Sklonost ka lažima i haosu

Stručnjaci upozoravaju da ovakve osobe često svesno ili nesvesno teže tome da naprave haos u nekom odnosu a da pri tome ne povise glas, niti se direktno sukobe sa bilo kim. One preferiraju laži i insinuacije da bi poremetile grupu za koju su vezane lično ili profesionalno (porodicu ili kolektiv).

Kako se nositi sa pasivno-agresivnim ponašanjem?

Maite Tranzer, klinički psiholog u Parizu, kaže da nije uvek lako otkriti pasivno-agresivno ponašanje. Nekada je za to potrebno više godina, kaže ona, zato što svako ponekad može pokazivati neki od simptoma pasivne agresije, a da ipak još uvek nije reč o tom problemu. Priznaje da je teško sačuvati mir pored ovih osoba koje nikada ni za šta ne preuzimaju odgovornost, koje kriju svoju zavisnost od drugih. Ipak, strategija lažne naivnosti kojom se skidaju maske, može pomoći da se stvori koliko-toliko dobroćudni odnos sa pasivno-agresivnom osobom.

Izvor: Lepa&Srećna/Žaklina Milenković