Nijedan test na korona virus nije 100 odsto pouzdan, pa čak ni laboratorijski pi-si-ar (PCR). Smatra se da može da da i do 19 odsto lažno negativnih rezultata, što znači da osoba može biti zaražena a da to teste ne pokaže.

Zato je važno da se utvrde i drugi klinički simptomi, kao i da se uzme precizna epidemiološka anamnzena - da se što preciznije utvrdi sa kim je pacijent na pregledu bio u kontaktu pre testa i sumnje na koronu.

Ako se sumnja na oštećenje pluća izazvano SARS-CoV-2 virusom, ali i da bi se otkrile eventualne komplikacije i bolje pratio tok bolesti, preporučuje se radiološko ispitivanje pluća, piše dr sci. med. Sanja Jovanović.

Skener može da detektuje posledice Sar-Cov-2 virusa u najranijoj fazi

Ako posmatramo radiološke stadijume Sar-Cov-2 bolesti, a u korelaciji sa kliničkom slikom bolesnika, postoje četiri stadijuma:

Rani stadijum do 4. dana: u ovom stadijumu i PCR i multislajsni skener imaju najnižu senzitivnost (virus u krvi ne može biti detektovan, a promene u plućima mogu ili ne moraju biti viđene). Senzitivnost MDCT za otkrivanje promene u plućima u ovom stadijumu je oko 45 %. To znači da se radiološke manifestacije bolesti mogu otkriti u najranijem stadijumu bolesti pa čak i kod bolesnika koji nemaju kliničke simptome, ali imaju pozitivnu epidemiološku anamnezu (neće biti upućeni na PCR tehniku). U tome je zapravo najveća prednost multislajsnog  skenera u poređenju sa PCR tehnikom.

Uznapredovali stadijum od 5-8. dana: multifokalne promene po tipu “mlečnog stakla” najčešće u oba plućna krila, a javljaju se subpleuralne lokalizacije i u posteriornim segmentima pluća.

Stadijum “pika” bolesti od 9-13. dana: konsolidacije pluća.

Odmakli stadijum ili stadijum rezolucije nakon 14.dana: fibrozne trakaste formacije pluća

Prilagođeno sa: Stetoskop