Danas se suočavamo sa epidemijom gojaznosti. I kod nas se pojavljuje sve više prekomerno gojaznih osoba, koji vremenom počinju da obolevaju od njenih posledica.

Postoji nekoliko endoskopskih ili hirurških načina lečenja prekomerne telesne težine.

Kao veoma efikasna i, pre svega, bezbedna metoda za mršavljenje pokazalo se endoskopskopsko plasiranje posebno dizajniranih balona u želudac.

Najčešći problem vezani za gojaznost su povišen pritisak, pojava šećerne bolesti, problem sa snom, disanjem i pokretljivošću.

Kalorijama protiv korone

Brend Lepa&Srećna - magazin i vebsajt, sa svojim društvenim mrežama, počeo je akciju "Kalorijama protiv korone" 17. avgusta 2020. godine.

Serija tekstova i različitih digitalnih sadržaja ima za cilj da sve podstaknu na borbu protiv gojaznosti i preventivno delovanje radi odbrane od korona virusa.

Moto akcije je "Zdravlje u vašim rukama", a želimo da ohrabrimo sve da ojačaju svoje zdravlje i ne praktikuju stroge dijete koje narušavaju imunitet.

Podsećamo, organizmu se moraju obezbediti i kalorije i važne hranljive materije.

Da bismo pomogli u tome našim čitaocima, razgovaramo sa našim najboljim stručnjacima iz različitih oblasti.

Pacijenti koji imaju indeks telesne mase (BMI) preko 35 ili imaju gore navedene probleme koji su povezani direktno sa gojaznošću predstavljaju kandidate za hirurgiju gojaznosti, ili kako se stručno naziva barijatrijsku hirurgiju - objašnjava za Lepu&Srećnu, naš sagovornik prof. dr Aleksandar Simić, hirurg, načelnik odeljenja, Centra za hirurgiju jednjaka i želuca, Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Kliničkog centra Srbije.

Koliko vrsta operacija postoji a koliko se primenjuje kod nas?

- Sve metode koje se izvode u polju hirurgije gojaznosti se dele na restriktivne i malapsorpcione procedure, odnosno na kombinaciju ove dve grupe.

Najčešća primenjivana restriktivna procedura je takozvana “sleeve” gastrektomija, kojom se želudac značajno sužava.

Druga najčešća operacija je kombinacija restriktivne i malapsorpcione metode, i naziva se želudačni “by pass”.

Ovom procedurom želudac se prvo skraćuje a potom i spaja sa tankim crevom, čime se velika površina želuca i tankog creva isključuje iz apsorpcije, te se na taj način postiže dvostruki efekat - objasnio je naš sagovornik.

Od čega zavisi kome se šta primenjuje?

- Obe gore naveden procedure imaju odličan efekat kada je u pitanju gubitak telesne težine. 

Smatra se da je efikasnost gastričnog “by pass-a” veća kod regulacije dijabetesa uzrokovanog gojaznošću, ali su sa druge strane i dugoročne komplikacije ove procedure učestalije.

Upravo zbog toga svaki pacijent koji se na našoj Klinici operiše prolazi multidisciplinarni konzilijum u sklopu Centra za gojaznost, Kliničkog centra Srbije, na kojem se određuje najadekvatniji tip operacije ili intervencije za svakog individualnog pacijenta.

Kako izgleda postoperativni tok?

- Postoperativni tok je obično brz, operacije se izvode laparoskopski, dakle kroz male incizije na koži, što omogućava pacijentu brzo ustajanje, ubrzan oporavak funkcija digestivnog trakta kao i rani odlazak iz bolnice, a samim tim i kratko odsustvovanje sa posla.

Koji su rizici operacije?

- Svaka operacija nosi određene rizike, kako one neposredne intraoperativne, tako i one koji se svrstavaju u rane i kasne komplikacije.

Dobrom i standardizovanom hirurgijom stepen ovih komplikacije se svodi na minimum.

Kod “sleeve” gastrektomije to su najčešće osećaj mučnine koji je obično prolazan, odnosno pojava gorušice u kasnijem periodu.

Što se tiče gastričnog “by pass-a”, kasne komplikacije koje se javljaju obično su vezane za problem apsorpcije određenih nutritivnih elemenata iz hrane, što se manifestuje često određenim metaboličkim poremećajima, koji se uz pravilnu nadoknadu ovih elemenata uspešno prevazilaze.

Da li postoji manje invazivan načini lečenja prekomerne gojaznosti?

Upravo zbog gore navedenih komplikacija, lekari stalno teže efikasnijem i manje traumatičnom lečenju prekomerne gojaznosti. Jedna od najuspešnijih metoda je endoskopsko plasiranje balona za mršavljenje.

Ovaj balon se plasira kroz usta, pomoću endoskopa, pozicionira se u želudac i napuni fiziološkim rastvorom (500-600 ml). Pacijent napušta bolnicu istog dana.

Ovaj posebno dizajnirani silikonski balon ostaje u želucu do godinu dana. Balon je načinjen od izrazito kvalitetnog materijala tako da ne oštećuje želudac, niti ima bilo kakve negativne efekte na organizam.

Balon u želucu onemogućava prekomeran unos hrane, izaziva brzi osećaj sitosti, a smatra se i da ima pozitivan efekat na hormonsku regulaciju gladi.

Pacijenti za navedeni period izgube veliki procenat prekomerne telesne težine (u proseku, oko 20 kg), ali sa druge strane steknu i navike pravilne ishrane.

Balon se preporučuje osobama čiji je indeks telesne mase veći od 30, a čak i ako je niži u slučaju da postoje povišen pritisak ili šećerna bolest, jer je dokazano da ovaj vid lečenja ima pozitivan efekat i na ova oboljenja.

KAKO IZRAČUNATI INDEKS TELESNE MASE

Takođe, balon je preporučen osobama kod kojih treba da se izvede kardiohirurška intervencija ili na primer operacija kuka, a kod kojih se ta operacija odlaže zbog gojaznosti.

Nakon plasiranja balona, ovi pacijenti izgube dovoljno telesne težine i budu podvrgnuti planiranom hirurškom zahvatu.

Iz svega iznetog jasno se zaključuje da balon predstavlja odličnu i, pre svega, bezbednu intervenciju koja je visoko efikasna u lečenju prekomerne gojaznosti - objašnjava prof. dr Aleksandar Simić.

Tekst: Vesna Stanimirović

Izvor: Lepa&Srećna