Četvrtu godinu zaredom, Galenika aktivno podržava borbu protiv raka dojke kroz svoj društveno-odgovorni projekat ,,Pantenol priča o grudima’’ koji obuhvata donaciju i kampanju podizanja svesti o važnosti prevencije i rane dijagnostike za uspešnost lečenja. Tokom celog oktobra, od svakog kupljenog Galenikinog Pantenol proizvoda (bilo da je reč o Pantenol kremi, masti, rastvoru, oribletama ili peni), Galenika izdvaja 20 dinara za donaciju Institutu za onkologiju Vojvodine.

Kako se navodi na sajtu Instituta za javno zdravlje ,,Dr Milan Jovanović Batut’’, rак dојке sе коd znаtnоg brоја žеnа u Srbiјi оtкrivа u kasnoj fazi, sa već postojećim metastazama, štо mоžе prеdstаvljаti јеdаn оd rаzlоgа vеliке smrtnоsti žеnа оbоlеlih оd rака dојке u Srbiјi. Prema istom izvoru, kada se otkrije na vreme, rак dојке је izlеčiv u prеко 90% slučајеvа. Ovo je izuzetno važan podatak - jer rana dijagnostika i prevencija ne samo da pomažu u spašavanju života, već poboljšavaju i kvalitet života pacijentkinja.

Pored godišnjih pregleda kod lekara, osnovni oblik prevencije su samopregledi. Kako se navodi na sajtu Instituta za onkologiju Vojvodine, preko 70% raka dojke pronađu same žene prilikom samopregleda. Preporuka je da se sa samopregledima počne od 20. godine života i da se obavljaju jednom mesečno. Samopregled traje svega par minuta, a predstavlja set propisanih palpatornih koraka koje svako može i treba redovno da obavlja. Kako obaviti samopregled dojke - može se saznati na veb-strani ,,Pantenol priča o grudima’’.

Podaci potvrđuju da samopregled dojki, lekarski pregledi i druge preventivne mere imaju veliki značaj u borbi protiv raka dojke, stoga važno je odvojiti - 10 minuta mesečno za redovni samopregled dojke, 10 minuta godišnje za ultrazvučni pregled dojke i 10 minuta u dve godine za mamografski pregled dojke.

Neka i ovaj oktobar zajedno sa Galenikom, bude mesec u kojem proveravamo svoje zdravlje i posvećujemo posebnu pažnju priči o grudima.