Praznik iznošenja Časnog krsta Gospodnjeg slavi se na dan 14. avgusta, a ustanovljen je prvobitno u Grčkoj i Rusiji, piše Lepa & Srećna.

Na ovaj dan, dva vladara krenula su u rat - car Manuil iz Carigrada na Saracene a knez Andrej iz Rostova na Volgare (neznabošce iz donjeg toKa Volge).

Oba vladara svedočila su na ovaj dan (po starom kalendaru, 1. avgusta) istom čudu - kako od ikone Presvete Bogorodice sa Hristom sjaje presvetli zraci i obasjavaju vojsku. Obojica su trijumfalno pobedila u bitkama, pa su zahvalili bogu i dogovorili sa episkopima da ustanove praznik iznošenja časnog krsta.

Krst se danas iznosi na reke, izvore i studence a hrišćani mu se poklanjaju i celivaju ga.

Arhijereji na taj dan vrše i osvećenje vode, a Bogorodici se čitaju molitve.

NA SLEDEĆOJ STRANICI PROČITAJTE MOLITVU BOGORODICI