Na dan 19. avgusta, pravoslavni vernici obeležavaju praznik Preobraženja gospodnjeg, koji je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor kada on najavljuje svoje potonje stradanje i slavu.

Prema Jevanđeljima, on je tada poveo svoje učenike Petra, Jakova i Jovana na Tavor i pred njima se pojavio preobražen "sa licem sjajnim kao sunce i haljinama svetlim kao sneg", a nebesa su se otvorila i začuo se glas Boga Oca - "Ovo je Sin moj ljubezni... njega poslušajte".

Preobraženje pada uvek u vreme Gospojinskog posta. Zato je praznična trpeza uvek posna, obogaćena ribom i vinom, a na kraju svete liturgije služi se obred sveštanja grožđa.

U crkvenim bogosluženjima praznuje se sedam dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom jevanđelskom događaju.

U narodu postoji verovanje da se o ovom prazniku celokupna priroda preobražava pa se kaže - preobražava se i voda i gora. Na ikoni Preobraženja predstavljen je Gospod Isus Hristos na gori, okružen svetlošću, sa sagovornicima Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola, Petar, Jakov i Jovan, uplašeni leže na zemlji.

Treće godine Svoje propovedi na zemlji Gospod Isus češće govoraše učenicima Svojim o bliskom stradanju Svome, no ujedno i o slavi Svojoj posle stradanja na krstu.

Da ne bi predstojeće stradanje Njegovo raslabilo učenike te da ne bi otpali od Njega, on htede da im pre stradanja pokaže delimično i slavu svoju božansku. Zato uze sobom Petra, Jakova i Jovana, iziđe s njima noću na goru Tavor, i tu se preobrazi pred njima.

I zasja se njegovo lice kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svet. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s njim govorahu. A Petar odgovarajući Isusu reče: Gospode! Dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinimo ovamo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu, a jednu Iliji.

Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih, i gle, glas iz oblaka govoreći: Ovo je moj sin ljubazni, koji je po mojoj volji, njega poslušajte (Mat. 17).

Zašto Gospod uze samo trojicu učenika na Tavor?

Jer Juda ne beše dostojan da vidi božansku slavu Učitelja koga će izdati, a njega samog Gospod ne hte ostaviti pod gorom, da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo.

Zašto se preobrazi u gori, a ne u dolini?

Da bi nas naučio trudoljublju i bogomisliju. Jer penjanje na visinu zahteva trud, a visina predstavlja visinu misli naših.

Zašto se preobrazio noću?

Jer je noć podesnija za molitvu i bogomislije nego dan, i jer noć zakriva tamom svu zemaljsku krasotu i otkriva krasotu zvezdanog neba. Zašto se pojaviše Mojsej i Ilija? Da se razbije zabluda jevrejska da je Hristos neki od proroka. Zato se on javlja kao Car nad prorocima, a Mojsej i Ilija kao sluge njegove. Dotle je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć svoju, a na Tavoru im je pokazao božansku prirodu svoju. To viđenje Božanstva Njegovog i slušanje nebeskog svedočanstva o njemu kao Sinu Božjem trebalo je da posluži ucenicima u dane stradanja Gospodnjeg na ukrepljenje nepokolebljive vere u Njega i Njegovu krajnju pobedu.