Korona virus potpuno je izmenio našu svakodnevicu. Socijalni kontakti su ograničeni na minimum, druženja su retkost, pa koliko god želeli sebi da popravimo raspoloženje, ne uspevamo. I u redovnoj situaciji proleće donosi promene u našem organizmu - često smo umorni, neraspoloženi, bezvoljni... stanje koje je poznato kao prolećna depresija.

Aleksandar Misojčić, psihijatar i psihoterapeut, za portal "Lepa i srećna" govori o tome kakve reakcije promenjivi prolećni dani mogu da izazovu u našem organizmu i zašto sunce podstiče mračne misli.

Promenjivi prolećni dani mogu da izazovu čitav niz turbulencija u našem organizmu, zašto sunce podstiče mračne misli?

"Čovek je deo prirode i tokom evolucije je razvio od godišnjeg doba zavisne sisteme koji mu omogućavaju optimalnu organizaciju osnovnih životnih procesa u organizmu. Nagli skok temperature ili produženo izlaganje sunčevim zracima mogu donekle da poremete fiziološke i biohemijske procese u organizmu koji teže da budu što stabilniji. U tom smislu, prolećne klimatske promene potencijalno remete unutrašnji čovekov biološki sat (cirkadijalni ritam) ali i utiču na lučenje serotonina i melatonina, što za posledicu može da da poremećaj raspoloženja ili sna. Od simptoma se još mogu sresti i osećaj slabosti ili poremećaj apetita."

Koliko teže doživljavamo prolećnu depresiju u doba koronavirusa?

"Trenutno živimo u čudno ,,doba korone”, pa sve, pa i proleće, je obojeno njom. Već godinu dana smo svedoci jednog prolongiranog psihofizičkog izazova koji u velikoj meri testira našu odgovornost, ali i naš kapacitet na adaptaciju. Oživeli su neki, već po malo zaboravljeni, arhaični strahovi i izmenjen je i sputan naš uobičajeni, svakodnevni način života. Ovo što nam se dešava je svakako ,,situacija povišenog zahteva” i nema nam duge već da tragamo za merom ,,odgovornog balansa” između ličnih (dragih) potreba i navikana jednoj strani, i spoljašnjih, ograničavajućih i neminovnih zahteva na drugoj."

Kako da pomognemo sebi i možemo li pozitivnim razmišljanjem da ojačamo imunitet?

"Savremeni čovek je dobio ozbiljnu lekciju o postojanju sopstvenih limita. Važno je razvijati i negovati neke nove vidove ponašanja, socijalizacije i emocionalne razmene. Usamljenost je razarajuća. Važno je i čuvati se iracionalnih, nerealnih strahova, koji u velikoj meri mogu da remete doživljaj situacije u kojoj se nalazimo. Možda ovo proleće neželjeno i neočekivano liči na prethodno, ali iskustvo nas nedvosmisleno uči da je svaka trajnost iluzija."

 Izvor: Lepa&Srećna/Marija Milenković