Mobilni telefoni, internet ruteri, tableti... Ubrzani razvoj tehnologije nam je olakšao život, ali i uneo strah od mogućeg štetnog delovanja - zračenja.

Da li i do kakvih sve neželjenih posledica po zdravlje ljudi dovodi prekomerna upotreba pametnih telefona, „vajerles“ modema i ostalih uređaja, objašnjava dr Branislav Vulević, naučni - saradnik i rukovodilac Odeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja u Javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije" u Vinči:

Nova tehnička dostignuća često imaju i drugu stranu medalje, koja se tiče zagađenja životne sredine. Pažnju posebno privlači "nevidljivo zagađenje", odnosno nejonizujuća zračenja.

Za razliku od jonizujućih, radioaktivnih zračenja koja su drastično opasnija, nejonizujuća nemaju dovoljno energije za pokretanje procesa jonizacije u živim tkivima. A da li su i koliko opasna po zdravlje, generalno posmatrano, niko stručan i dobronameran nema pravi odgovor.

Istina je negde između najgorih mogućih scenarija za buduće generacije i potpunog ignorisanja bilo kakvog lošeg uticaja – objašnjava naš sagovornik, koji je ovom problemu posvetio skoro dve decenije.

VIŠE: 5 stvari koje se nikako ne smeju naći u vašem krevetu

Da li čovek može da oseti uticaj nejonizujućeg zračenja?

Čovek ne poseduje čula kojima bi detektovao nejonizujuće zračenje. U integralni elektromagnetski spektar nejonizujućeg zračenja ulazi i ultraljubičasto (UV), infracrveno (IC) i radiofrekfencijsko zračenje (RF), kao i električna i magnetska polja ekstremno niskih frekfencija. Odgovor na pitanje kako se zaštiti od prekomernih izlaganja ovom zračenju će vremenom sve više dobijati na značaju.

Postoje li određeni simptomi kao vid reagovanja ljudskog organizma na električna i magnetska polja?

Najčešće se pominje glavobolja, poremećaj sna i zamor. Međutim, potrebno je naglasiti činjenicu da eminentni naučnici i stručnjaci širom sveta imaju oprečne stavove po pitanju uticaja električnih i magnetskih polja na ljudski organizam.

Na sledećoj strani pročitajte - kako da se ponašamo u odnosu na kućne aparate!

PageBreak

Gde god imamo napon i struju imamo pojavu električnih i magnetskih polja. Dakle, svi kućni aparati predstavljaju izvore električnih i magnetskih polja niskih frekfencija koji pripadaju grupi nejonizujućih zračenja.

Vrednosti jačine su najizraženija u neposrednoj blizini aparata, dok sa rastojanjem od izvora naglo opadaju. Ipak, izuzetak su mikrotalsne peći, koje zbog termičkog efekta na hranu emituju zračenje na frekfenciji 2,45 gigaherca, što znači da se za vreme njenog rada treba biti na nešto većem rastojanju, makar oko četiri metra.

A kada je reč o ostalim kućnim uređajima?

Na rastojanju od 30 do 50 santimetara od određenog aparata nivo električnih i magnetskih polja drastično opada, pa osoba na navedenim rastojanjima može biti spokojna. Posebno treba obratiti pažnju na električne satove pored kreveta.

Preporuka je da se drže na udaljenosti od jedan i po do dva metra od uzglavlja. Prilikom korišćenja treba povesti računa i o aparatima kao što su mikser, fen za kosu, aparati za brijanje... Koristite ih samo određen vremenski period prema uputstvu, bez preterivanja.

Mobilni telefoni

Mobilni telefoni najviše zrače tokom razgovora, pri čemu mozak apsorbuje najmanje polovinu zračenja koje se emituje. S druge strane, kada je mobilni telefon uključen a ne koristi se, već se nalazi "u stanju mirovanja", orijentaciono na svakih 15 minuta pošalje po jedan kratak signal najbližoj baznoj stanici, koja ga registruje po posmatranoj lokaciji.

VIŠE: Zašto se budite umorni: 8 grešaka koje činite u svojoj spavaćoj sobi

Rizik po zdravlje bežičnog interneta

Svi vole bežični internet. Nema više nezgodnih i ružnih kablova koji se rastežu po podu. Međutim, ako se zna da ruteri i modemi šalju signale kroz zidove putem elektromagnetnog zračenja, zašto ti signali ne bi mogli da prođu i kroz naša tela? A bežični internet svi imamo i kući, na poslu, u kafiću, tržnom centru... Dodatni problem je što niko nikad ne gasi svoj Wi-Fi. Dakle, zračenje je prisutno non-stop.

Ne zaboravimo da i naše komšije, verovatno, poseduju bežični internet... Postoje studije koje pokazuju da dugoročno izlaganje talasima, koje stvaraju ruteri, može da izazove oštećenja mozga, gubitak pamćenja, pa čak i tumore.

VIŠE: 7 mesta koja su leglo zaraze a niko ne piše o njima

Međunarodna agencija SZO za istraživanje raka je klasifikovala RF zračenje kao ozbiljan rizik po zdravlje i spada u isti kategoriju kao što je duvan, azbest i benzen.

Kako da se zaštitite od štetnog zračenja telefona i bežičnog interneta PROČITAJTE OVDE.

Tekst: Z. Ostojić Joksović

Izvor: Novosti