Kraj 2020. godine dočekujemo sa razmišljanjima o poskupljenjima koja nas očekuju već na samom početku nove godine. Među najavljenim većim računimaopterećenjima za kućni budžet je i povećanje poreza na imovinu koje je objavljeno ili najavljeno u više lokalnih zajednica.

Ovaj porez se izračunava na osnovu procenjene cene stambenog kvadrata, a Beograd je Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu objavio 30. novembra 2020. godine, u Službenom listu grada Beograda.

Beograd je podeljen u 8 zona, a najskuplja je prva zona - podeljena po cenama na ekstra zonu poslovanja i ekstra zonu stanovanja.

Najviša je cena kvadrata građevinskog zemljišta u prvoj, ekstra zoni poslovanja i ona je za 2021. godini procenjena na 66.946 dinara, što je za oko tri hiljade dinara više nego u prethodnoj godini. Tu je i najviša cena kvadrata stana - biće 206.838 dinara, dok je za 2020. godinu bila 195.052 dinara. I kvadrat u kući je tu najskuplji i računaće se 175.023 dinara, nešto više od 174.576 dinara prošle godne.

Sledeća, elitna zona je prva ekstra zona stanovanja, gde je cena kvadrata građevinskog zemljišta 70.329 dinara (100 dinara više nego prošle godine), kvadrat stambenog prostora je 219.402 (a bila je 213.395 dinara), dok je cena kvadrata u kući 225.012 dinara (a prošle godine je bila 226.573 dinara). 

Ako se porede najviša i najniža cena kvaadrata - iz najskuplje i najjeftinije zone - razlika je čak 167.845 dinara.

Da podsetimo, vrednost nepokretnosti (to ne važi za zemljište) može se i umanjiti zbog amortizacije, primenom proporcionalne metode, a stopa iznosi 1 odsto godišnje, s tim što najveća može biti do 40 odsto. Vrednost se izračunava samo za korisne površine stana. 

Osim što se novom odlukom grada Beograd podiže osnovica za izračunavanje poreza, nije poznato da li će se i sam porez menjati odnosno rasti. Treba uzeti u obzir da je nekoliko  godina, u Beogradu važila odluka da porez na imovinu ne može biti uvećan više od dva odsto, ali je ona 2019. godine ukinuta. 

Porez se izračunava prema osnovici, a ona iznosi:

(1) do 10.000.000 dinara do 0,40%

(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara porez iz podtačke (1) + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara porez iz podtačke (2) + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

(4) preko 50.000.000 dinara porez iz podtačke (3) + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara.

Moguće je i da obveznik ostvari poreski popust ukoliko u stanu ili kući stanuje i on time može biti umanjen za 50%, a najviše 20.000 dinara. 

Prenosimo vam detaljno cene kvadrata nekretnina i zemljišta u Beogradu, po gradskoj odluci za 2021. tako da ćete moći da lakše proverite svoju računicu.

Cena kvadrata u Beogradu, 2021. godina
Lepa&Srećna (podaci Grad Beograd) 

Od početka 2021. godine očekuje se još poskupljenja.  JKP Beogradski vodovod i kanalizacija je saopštilo da će cena kubnog metra isporučene vode za kategorije "domaćinstva“ i "sportsko-rekreativni centri - bazeni" ubuduće iznositi 59,46 dinara, odnosno 24,04 dinara za odvođenje otpadnih voda. Za kategoriju "ostali potrošači" cena isporučene vode će biti 98,40 dinara, a za odvođenje otpadnih voda 52,95 dinara. Za stanovanje će izdaci biti veći, vreme je da pametno planirate svoj kućni budžet.

Izvor: Lepa&Srećna