Program koji se svake poslednje subote u mesecu organizuje u Kolarčevoj zadužbini namenjen je deci predškolskog i školskog uzrasta sa ciljem da, pored upoznavanja Kolarčeve zadužbine i koncertne dvorane, odslušaju koncert u trajanju od pola sata.

Voditelj/moderator Miloš Milovanović, novinar, TV voditelj ali i kontrabasista i nekadašnji član orkestra Beogradske filharmonije, dočekuje decu ispred Kolarca i upoznaje ih, uz priču i pitanja, sa svim detaljima u vezi sa posetom koncertu: od toga kako se kupuje ulaznica, šta sve na njoj piše, kako se pronalazi svoje mesto, kako se koristi garderoba, do upoznavanja sa ostalim prostorima koji se koriste pre koncerta i sa „pravilima ponašanja” u koncertnoj dvorani.

Osim toga, deca su u prilici da vide sva ona mesta za koja ni odrasla publika ne zna kako izgledaju - garederobe za soliste i orkestar ili sobe u kojima „spavaju instrumenti”. 

Miloš ih upoznaje i sa instrumentima na sceni a potom zajedno sa roditeljima ili pratiocima prati koncert koji je specijalno odabran za najmlađi uzrast. Za vreme slušanja koncerta voditelj objašnjava i deci i roditeljima zašto se u toku koncerta ne izlazi iz sale, zašto se isključuje mobilni telefon, kako i zašto se aplauzom nagrađuju izvođači... 

Program se završava neskrivenim oduševljenjem i punom pažnjom dece bez obzira na uzrast. 

- Naši najmlađi posetioci su do sada bili trogodišnjaci, i sa punom pažnjom su, kao i tinejdžeri, odslušali koncert i priču do kraja - kaže Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine. 

Program za najmlađe osmišljen je u Centru za muziku Kolarčeve zadužbine sa ciljem da se kod njih razvije kultura slušanja i posećivanja koncerata bez obzira na muzičko obrazovanje. Navika praćenja muzike u živom izvođenju stiče se i razvija u najranijoj mladosti, a kasnije postaje važan segment u formiranju ličnosti. Program je namenjen i edukaciji organizovanih školskih grupa i porodica. 

- Ono što očekujemo od ovakvog programa je brojnija mlađa publika na redovnim koncertima, uticaj na ponašanje u toku koncerata i stvaranje navike konzumiranja visokih umetničkih vrednosti - objašnjava direktorka. - Sigurna sam da će se svako dete koje je bilo na programu Kako se sluša koncert, ako poželi da dođe za nekoliko godina na veliki večernji koncert, setiti uputstava i priče o tome šta je važno znati kako bi se uživalo u slušanju muzike. 

Po rečima direktorke pokazalo se da postoji veliko interesovanje kod dece mlađeg školskog i predškolskog uzrasta, ali i njihovih roditelja i pedagoga, pa je u planu da se ovaj projekat nastavi i za starije ciljne grupe (osnovnoškolski uzrast i tinejdžeri) sa složenijim muzičkim programom, i na kraju, upoznavanje kroz izložbene instalacije sa elementima akustike (veza između umetnosti i fizičkih fenomena akustike).  

S obzirom na to da su deca oduševljena ovim programom u Kolarcu planiraju da u narednom periodu uvedu neke inovacije i upotpune ga novim sadržajima. Jedna od takvih aktivnosti je i izdanje kviz-knjige Kako se sluša koncert, u saradnji sa izdavačem Enco book, koji ima iskustva u ovakvoj vrsti približavanja određenih tema najmlađoj populaciji. Veliko je interesovanje posetilaca i za CD izdanja sa snimcima muzike koju su slušali na koncertu. 

Marina Stojadinović