Migrena je vrsta neurološkog oboljenja koja je često u direktnoj vezi sa simptomima autonomnog nervnog sistema. Najustaljeniji je bol koji je prisutan u jednoj strani glave, kao i pulsirajući osećaj kojim je propraćen, a simptomi mogu da traju i do 72 sata.

Simptomi migrene

Uz bol, najčešći prateći simptomi migrene su mučnina, povraćanje, kao i prekomerena osetljivost na svetlost, zvuk i mirise.

Oko 30% pacijenata koji boluju od migrenske glavobolje osete i njenu auru. Većina pacijenata ima migrensku glavobolju bez aure. Aura se ispoljava u vidu neurološkog poremećaja koji prethodi glavobolji. Aura je najčešća u poremećajima vida, ređe u vidu trnjenja ekstremiteta, lica, smetnji kod koncentracije i govora.

Bol se pogoršava fizičkom aktivnošću, a aura ponekad može da se pojavi i bez prateće migrenske glavobolje.

Iako nije u potpunosti dokazano, smatra se da su uzroci nastanka migrenskih glavolja kombinacija genetskih faktora i okruženja (stres, na primer). Migrene mogu da budu učestao porodični problem. Disbalans hormona u krvi, takođe, predstavlja jedan od glavnih razloga za nastanak migrenskih glavobolja.

Simptom tumora na mozgu
Shutterstock  

Sa gledišta fiziološkog aspekta, česti uzročnici nastanka migrene su: stres, glad, premor, koji može da izazove i tenzionu glavobolju. Psihološki stres predstavlja većinu uzročnika nastanka glavobolje, ali i fizičke povrede mogu da potkrepe istu tvrdnju. Čest je nastanak migrene i kod osoba ženskog pola pri pojavi menstruacije, upotrebi kontracepcije, u menopauzi i sl.

Pomenuti hormonski uticaji se posebno odnose na migrenske glavobolje bez aure. Takođe je bitno naglasiti da nije tipično za migrenu da se javi u drugom i trećem trimestru trudnoće.

Hrana takođe može da bude jedan od uzročnika. Smatra se da određene vrste hrane utiču negativno na hormone kod pojedinih osoba i da time doprinose nastanku glavobolje.

Izvor: Lepa&Srećna