Skulpturalni nameštaj je obeležje rada holandskog dizajnera Roberta van Embriksa. Nakon stolice "Rising Chair" (Stolica koja se podiže)  dizajner je dizajnirao i novi komad - "Rising table", čija se forma karakteriše visokom sposobnošću za transformacije koja gotovo oduzima dah.

Poreklo dizajna ovog stola može da se prati u prošlost, do najjednostavne ideje koja je počela sa ravnom površinom sposobnom za transformacije u komad stilizovanog nameštaja. Van Embriksa je, kako sam navodi, tokom dizajniranja osećao potrebu da stvori komad nameštaja koji će biti funkcionalan i široko primenjiv.

Tokom stvaranja, Van Embriks se držao principa koji funkcionišu u prirodi, daleko od uticaja čoveka. Koristeći prirodne koncepte kao inspiraciju, proučavao je različite načine transformacije u prirodi. To ga je inspirisalo da napravi duborez u ravnoj površini stola formirajući oblike latica, na koje se nastavljaju letvice koje čine centar stola. Koristeći logiku prirode, ova grupa drvenih greda zapravo figurativno predstavlja srce ovog komada.

Van Embriks želeo je da izađe iz okvira klišea da je sto ravna ploča s četiri potporna stuba. Rezultat njegovih nastojanja i oslobađanja od široko prihvaćenih normi je iznenađujuća mešavina fluidnog dizajna gornjeg dela stola i potpornih gredica koje čine osnovu.

Njegov prethodni komad "Rising Chair" (Stolica koja se podiže) počivao je na istim principima jer je naglašavao važnost prirodnih oblika koji mogu da se transformišu u nešto drugačije. Kao što svaki deo ekosistema ima svoju funkciju bez koje prirodno okruženje ne bi bilo isto, tako i u ovoj stolici svaki deo ima svoju ulogu u transformaciji.

Ukoliko pažljivo pogledate fotografije, biće vam jasna genijalnost transformacije koju ovi komadi nameštaja poseduju, a to je ono što je ovog dizajnera proslavilo. Neverovatna mogućnost da svoju viziju pretvori u trodimenzionalnu sliku u glavi dizajner je pretočio u pravo umetničko delo koje počiva na zakonitostima prirode i prirodnih nauka.

Tekst: U. K.

Izvor: Lisa / Moj stan

LepaiSrecna Za dizajnera Roberta van Embriksa nije prihvatljiv kliše po kojem je sto samo ravna ploča s četiri potporna stuba. On je poklonik fluidnog dizajna i zato se njegovi komadi nameštaja transformišu kao nekom čarolijom.