Laboratorija Tomasa Edisona, jednog od najvećih naučnika svih vremena, izgorela je u požaru 1914. godine čime su prouzrokovani ogromni gubici. Umesto da očajava, Edison je iskoristio nesreću kao povod da iz drugog ugla sagleda minuli rad.

"Srećom, sve naše greške mogu da izgore. Sada mogu da počnem ispočetka", izjavio je tada Edison.

Ono što je naučniku pomoglo da nastavi sa svojim naporima i ne padne u očajanje bila je mentalna snaga, odnosno sposobnost da pronađe energiju da ono što nije mogao da kontroliše iskoristi kao svojevrsnu pomoć za napredovanje.

„U svetu koji nismo u stanju da držimo pod kontrolom, tolerancija je, očito, prednost“, objasnio je Rajan Holidej, autor knjige „Prepreka je način“.

On je izdvojio devet karakteristika ljudi koji su mentalno jaki i koje im pomažu da se nose s teškim emocijama i komplikovanim situacijama. Pogledom u galeriju proverite da li one spadaju u vaše odlike ili, ukoliko to nije slučaj, otkrijte ih i pokušajte da mentalno ojačate.

SVAKA ODLIKA OPISANA JE U GALERIJI SLIKA!

Priredila: Tamara Sorak

LepaiSrecna Ljudi koji su mentalno jaki umeju da upravljaju svojim emocijama i primenjuju jednostavne taktike koje im pomažu da ne padnu u očajanje nakon što naiđu na prepreke. Saznajte kako oni razmišljaju i kako se ponašaju!