Izvor pouzdanih informacija biće dostupan pacijentima, njihovim porodicama, zdravstvenim radnicima na zvaničnoj internet stranici www.janssenwithme.rs.

Ovde se mogu naći medicinski tačne i pouzdane informacije o različitim bolestima: šizofrenija, veliki depresivni poremećaj, psorijaza, Kronova bolest, a uskoro će biti dostupne i o hroničnoj limfocitnoj leukemiji (HLL), multiplom mijelomu i raku prostate. Na platformi su dostupne informacije o simptomima bolesti, dijagnozi i terapijskim mogućnostima.

Pristupačan sadržaj na platformi JanssenWithMe može pomoći pacijentima da bolje razumeju informacije koje su im dali lekari i medicinsko osoblje. Takođe, tu se mogu naći i priče drugih pacijenata koji prolaze kroz slična iskustva.

"U zdravstvu je moć informacija od velikog značaja. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i različitim studijama, informisani pacijenti bolje donose odluku o načinu na koji će da se leče i kao rezultat toga mogu imati bolje ishode lečenja. JanssenWithMe je digitalna platforma koja je fokusirana na pacijente i kreirana u želji da ih osnaži i omogući pristup informacijama koje su im potrebne. Na taj način pacijenti se mogu osećati sigurnije tokom procesa lečenja“, rekla je Maja Galić Milenković, iz farmaceutske kompanije Janssen. JanssenWithMe želi da pacijentima pruži bezbedan informacioni prostor, gde mogu da pronađu izvore znanja za razumevanje svoje bolesti, potrebne nege i lečenja, kao i izvore podrške. „Apelujemo na pacijente i njihove bližnje da se edukuju kroz pouzdane izvore informacija“, dodala je Maja Galić Milenković.

U želji da se unapredi informisanost i znanje pacijenata o različitim bolestima, Janssen sarađuje i sa udruženjima pacijenata i medicinskim stručnjacima širom regiona Centralne i Istočne Evrope. Platforma će biti pokrenuta u 10 zemalja regiona: Srbiji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Litvaniji, Letoniji i Estoniji.