Svetilo sveta, učitelj vaseljene, zemaljski anđeo, nebeski čovek, nenadmašni blagovesnik Večnog Evanđelja Spasovog, propovednik pokajanja, heruvimski molitvenik, svežalostivi milosrdnik, hristočežnjivi podvižnik, bogonadahnuti pesnik, bogomudri filosof, stub i tvrđava Crkve - ovako Srpska pravoslavna crkva opisuje Svetog Jovana Zlatoustog koga slavi 26. novembra 2020. godine.

Na ovaj dan, veruje se da je veoma važno da budemo milostivi, a ovo su pouke koje treba da imate na umu:

Ako budeš odgovarao ukorom na ukor, onda ćeš raspaliti vatru.

Nije na šteti onaj koji trpi zlo, nego onaj koji čini zlo.

Ne budi zlopamtljiv, ako nećeš da uvrediš sebe samoga.

Nema ničega bezopasnijega, nego li oprostiti neprijatelju; nema ništa opasnije, nego li mu se osvetiti.

Prava vera pri poročnom životu ne donosi nikakve koristi.

Nema većega tiranstva, koje bi bilo tako nepodnošljivo, kao navika; ne nazivaju nju uzalud drugom prirodom.

Uz slavljenje u porodicama kojima je Jovan Zlatousti krsna slava, veruje se i da danas žene ne treba da uzimaju u ruke konac, ne treba da šiju, pletu. Obavezno uzmite u ruke knjigu i pročitajte nešto. 

Smatra se da je najvećim tumačem Svetog Pisma, najboljim hrišćanskim besednikom, učiteljem hrišćanskog života, idealni primer Crkvenog pastira i stradalnik za Jevanđelje Hristovo koje je propovedao.

Crkva ga slavi više puta u toku godine. 30. januara zajedno sa Sv. Vasilijem Velikim i Sv. Grigorijem Bogoslovom - Sveta Tri Jerarha, i posebno 27. januara i 13. novembra (26. novembra po novom kalendaru.)

Crkva u kojoj je služio i propovedao prezviter Jovan svagda je bivala prepuna naroda. Svi su ga slušali sa divljenjem, uzbuđenjem i ushićenjem, uči Crkva. Svaka reč njegova bila je puna nebeske sile, vaskrsiteljskog daha i apostolskog zamaha. Nije bilo muke koja može snaći čoveka u ovom svetu, a da mu bogonadahnuti učitelj ne pokaže spasonosni izlaz iz nje; nije bilo greha koji može snaći čoveka, a da čudesni blagovesnik ne pruži čoveku evanđelsku silu da savlada taj greh; nije bilo pakla u koji čoveka može rinuti strast, a da bogomudri propovednik čudotvornom silom blagodatne rečitosti svoje ne izvuče iz njega čoveka.

Izvor: Lepa&Srećna