Sveta Petka - Prepodobna mati Paraskeva je svetica koju u Srbiji slave mnogi svečari.

SVETA-PETKA-najlepsi-stihovi-molitva-svetiteljki-i-cestitka-za-slavu
LepaiSrecna 

Verni joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas u mnogim prilikama.

SVETA-PETKA-najlepsi-stihovi-molitva-svetiteljki-i-cestitka-za-slavu
LepaiSrecna 

Sveta Petka je veliki pokrovitelj srpskoga naroda, posebno poštovana kao zaštitnica žena i dece, a kraj njenih moštiju se dešavaju mnoga isceljenja u slavu njenu i uz veru u Gospoda.

SVETA-PETKA-najlepsi-stihovi-molitva-svetiteljki-i-cestitka-za-slavu
LepaiSrecna 

 Sa velikim talasima srpskih seoba poštovanje svete Petke se sa juga prenosilo do Dalmacije i Mađarske, a najsnažnije se iskazalo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Šumadiji i Sremu. 

SVETA-PETKA-najlepsi-stihovi-molitva-svetiteljki-i-cestitka-za-slavu
LepaiSrecna 

Jedinstvenu ličnost ove svetiteljke opisao je Nikolaj Velimirović pesmom, na vrlo emotivan način.

SVETA-PETKA-najlepsi-stihovi-molitva-svetiteljki-i-cestitka-za-slavu
LepaiSrecna 

Čisto srce Gospod želi,
Jevanđelje tako veli:
Čista deva ti ostade,
Čisto srce Bogu dade —
O predivna svetiteljko,
Naš uzore, sveta Petko!
Um prečisti Gospod traži,
Bez maštanja i bez laži:
Ti mu dade um prečisti.
K'o anđelski — takav isti.
O predivna svetiteljko,
Čuj nam molbe, sveta Petko!
Dušu čistu Gospod ište
K'o nebesko svetilište;
Takvu dušu ti odgaji,
Što na nebu sad se sjaji,
O predivna svetiteljko,
Pomozi nam sveta Petko!
Pomozi nam molitvama
U životnim nevoljama:
U oblačnoj zemnoj tuzi
Zasvetli nam slično duzi —
O predivna čedna devo,
Sveta majko Paraskevo?