Ako u vrtu preovlađuju suvlji tereni, odlučite se za žbunaste biljke kao što su iberis (Iberis), zvončić (Campanula portenschlagiana) i plavi jastučac (Aubrieta), jer mogu da se smeste uz neki kamen na toplom mestu i da se slobodno šire.

Za vlažno zemljište, preporučujemo sabljasti ljiljan (Iris sibirica) ili planinčica (Trollius), ako za ove biljke nađete odgovarajuće mesto u bašti.

Napravili smo za vas plan po kome možete da uobličite leju, u kojoj su dominantne žbunaste biljke. Na ivici leje raste dugotrajno cveće (1) geranija “Johnson  Blue“ (Geranium himalayense, 2 komada), (2) pupavica “Goldsturm“ (Rudbeckia fulgida, 1 biljka) i (3) klupčasti zvončić “Dahurica“ (Campanula glomerata, 2 komada). U sredini leje: (4) žavornjak “Magic Fountains Dark Blue With White Bee“ (Delphinium, 2 komada).

U pozadini: (5) floks (Phlox paniculata) “Starfire“ i (6) “Blue Boy“ (po 1 biljka) kao i žbunje koje se ne odlikuje dugotrajnim cvetovima, (7) indijanska kopriva “Gibsons Scarlet” (Monarda) i (8) lupinus, vučjak “Russels Edelknaben“ (Lupinus, po 1 biljka).