Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena u Srbiji, a jedna od osam žena tokom svog života oboli od ove bolesti. Rak dojke predstavlja vodeći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih bolesti među našom ženskom populacijom. Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“, 2020. godine je u Srbiji dijagnostikovano preko 4000 novoobolelih i više od 1500 preminulih žena od ove opake bolesti.

O prevenciji, dijagnostici i lečenju raka dojke razgovarali smo sa dr Lidijom Pavlović iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Prema vašem mišljenju, šta bi trebalo učiniti da bi se ova situacija promenila?

Od ključnog je značaja organizovanje skrininga u našoj zemlji. Ciljana populacija u organizovanom skriningu su žene starosti od 50 do 69 godina. Jedan od specifičnih ciljeva ovog programa je i podizanje svesti žena o značaju redovnih preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Kod žena mlađe životne dobi edukacija o redovnim samopregledima i ultrazvučnim pregledima dojki su ključne za ranu dijagnostiku i uspešno izlečenje. Neophodno je menjati svest žena u najranijem uzrastu da rano otkrivanje odredjenih tipova malignih bolesti vodi ka izlečenju.

Dr Lidija Pavlović o raku dojke
Foto: Shutterstock 

Osim ranog otkrivanja, šta je ključno za izlečenje karcinoma dojke?

Otkrivanje, lečenje i izlečenje raka dojke je proces koji traje. Najbitniji momenat jeste rano otkrivanje raka ali ne i samo otkrivanje. Od tog trenutka pa do samog izlečenja, ženi je više nego potrebna pomoć i podrška. Nijedna žena ne bi smela kroz ceo proces da prolazi sama. Potreban joj je dobro organizovan zdravstveni sistem, podrška društva i porodice. Razumevanje i briga u tom procesu jesu deo slagalice uspešnog lečenja.

U svakodnevnom ste kontaktu sa ženama obolelim od karcinoma dojke i njihova ste podrška tokom procesa lečenja. Koliko su individualan pristup svakoj pacijentkinji i personalizovana terapija zapravo važni?

Sam proces lečenja može da bude vrlo stresan za ženu. Nažalost, zbog nedovoljne informisanosti, žene još uvek imaju strah od lečenja. Međutim, način lečenja raka dojke sada i pre više godina se značajno promenio. Činjenica je da o biologiji raka dojke sada mnogo više znamo. Na osnovu tih novih saznanja naučili smo da u okviru raka dojke razlikujemo više tipova te bolesti što je i dovelo do značajnih promena u načinu lečenja.

lidija pavlovic 2.jpg
Privatna arhiva 

U poslednje dve decenije, najveći pomak u onkologiji je napravljen uvođenjem molekularnog profilisanja tumora, jer time za svakog pacijenta može da se napravi individualni profil tumorskog tkiva. Zahvaljujući dostupnosti inovativnih terapijskih opcija kao što su CDK4/6 inhibitori, antiHER2 terapija i drugih, omogućen nam je personalizovan pristup lečenju. Primena najefikasnijih terapijskih opcija u najranijem stadijumu bolesti predstavlja princip savremene onkologije. Personalizovano lečenje i precizna medicina daju mogućnost savremenog lečenja raka dojke. Lečenje koje je prilagođeno potrebama svake pojedinačne žene na osnovu genetike, biomarkera, fenotipa ili psihosocijalnih karakteristika po kojima se data žena razlikuje od ostalih sa sličnim karakteristikama bolesti.

Tekst: Lepa&Srećna