Najbolji način lečenja urinarne infekcije jeste da se analizira urino kultura i u laboratoriji tačno utvrdi koja bakterija je uzrok tegoba, piše Lepa & Srećna.

Međutim, pošto put do laboratorije i rezultata može da potraje i par dana, a većina pacijenata želi da što pre započne lečenje, doktori obično daju terapiju na osnovu simptoma i istorije bolesti konkretnog pacijenta.

Lekovi koji se daju za lečenje infekcija urinarnog trakta (UTI) menjaju se već godinama, najpre zato što otpornost bakterija na terapiju godinama raste.

Američko udruženje specijalista za infektivne bolesti preporučuje nitrofurantoin i trimetoprim-sulfametoksazol, a oba preparata se izdaju isključivo na lekarski recept, pri čemu doza i period uzimanja zavisi od lekara. Međutim, u poslednje vreme je sve češća i rezistencija na trimetoprim-sulfametoksazol.

Američke studije pokazuju da se nitrofurantoin pokazao efikasnim čak u 96 odsto slučajeva, osim ukoliko je infekcija poodmakla pa je zahvatila i bubrege.

Stariji lek fosfomicin se, takođe, ponovo vraća u sve češću upotrebu.

Kako pacijent može da zna da li je inficiran rezistentnom bakterijom? Dva pitanja su ključna - prvo se odnosi na njegovu medicinsku istoriju - lekar mora da zna da li je bilo prethodnih infekcija i čime su lečene, a drugo se rešava u laboratoriji - čak i ako ste počeli neku terapiju, ipak uradite urino kulturu.

Rezultat je pomoći da se terapija bolje dozira ili promeni.

Na kraju, treba spomenuti i pomoćna lekovita sredstva, kao što je sok od brusnice. Nauka nije uspela da utvrdi njegovo dejstvo, ali ponovljena iskustva pacijenata ukazuju da je ipak moguć njegov terapijski efekat.

Svakako, najbolje je potruditi se da do infekcije uopšte ne dođe. Žene su daleko češće ugrožene nego muškarci (oko 50 odsto), pa zato treba da obrate pažnju na higijenu, redovno pražnjenje bešike i naročito izmokravanje nakon seksualnog odnosa. U toaletu, treba imati na umu da se bakterije šire od rektuma ka mokraćnom otvoru.

Najvažnije od svega, nipošto ne treba piti antibiotike na svoju ruku i bez potrebe, jer prevelika upotreba lekova doprinosi daljem jačanju rezistencije bakterija.

Tekst: K. I.

Izvor: Lepa & Srećna