Simptome koji ukazuju na rak pankreasa često pacijenti zanemaruju i smatraju  prolaznim tegobama, a evo koji znakovi ukazuju da se u telu razvija opasan tumor. Nepodnošljivi bol u stomaku je jedan od glavnih simptoma za rak pankreasa, a zatim svrab kože koji se ne može objasniti drugim uzrocima.

Tu su i loša probava, čudne promene na stolici, a mnogi pacijenti suočavaju se i sa višegodišnjim problemima sa dijabetesom. Pacijenti mogu dobiti visoku temperaturu, karakterističan je vrlo slab imunitet, a prete i žutica i nastanak tromba.

Ukoliko laboratorijske analize, tumorski markeri, ultrazvučni pregled stomaka, skener, magnet, pregled krvnih sudova i druge dijagnostičke procedure potvrde prisustvo zloćudnog tumora, pristupa se hirurškom lečenju. 

Primetna je tamna prebojenost urina a svetla prebojenost stolice, gubitak telesne težine, kao i povraćanje.

Uzrok za nastanak ovog tipa kancera uglavnom je pušenje cigareta, hronični pankreatitis ili pojava čira. Ovaj vid kancera se leči hemoterapijom, a nedavno je proneđen antibiotik koji bi mogao da poboljša lečenje i efekat terapije.

Zavisno od kompleksnosti, tumoraoperacija može biti radikalna ili palijativna, odnosno pomoćna. U svakom slučaju, radikalna operacija može da se izvede tek kod petine obolelih kod kojih je karcinom lokalizovan u glavi pankreasa, a samo kod pet procenata sa zloćudnim tumorom u telu i repu gušterače. Ovo je kompleksna i dugotrajna procedura koja podrazumeva resekciju pankreasa do u zdravo tkivo, završnog dela želuca, dvanaestopalačnog creva, dela glavnog žučnog voda i okolnih limfnih žlezda, kao i masnog tkiva iza trbušne maramice.

Ukoliko imate neki od ovih siptoma, ne mora da znači da patite od ovog oboljenja, ali uvek slušajte znakove koje telo šalje i posetite lekara.

Izvor: Lepa & srećna