Čovek je stvoren da se kreće, a savremenim načinom života sveo je to na minimum. Naučite da upotrebljavate telo u punom obimu, uz uvod u pilates i prof. Tamaru Ratković.