Magazin Lepa&Srećna se kao medij sa visokorazvijenom svešću o društvenoj odgovornosti uključuje u kampanju #tisibitna koja je posvećena borbi protiv nasilja nad slabijima,  ženama i decom.

S obzirom na to da su ciljna grupa magazina prevashodno žene 37+ naš časopis je medij kroz koji ćemo u printu i putem veb izdanja ukazivati na važnost zaštite ugroženih.

Nasilje je problem koji je dugo prisutan u našem društvu zbog arhetipskog nasleđa patrijarhalnog vaspitanja s jedne, i ekonomske zavisnosti odnosno ugorženosti žena s druge strane.

S obzirom na to da su stručne pretpostavke da bi nasilje moglo da bude pojačano tokom korona krize, časopis Lepa&Srećna će kroz intervjue sa relevantnim ličnostima delovati po pitanju društvene transparentnosti problema, zatim ohrabrivati žrtve nasilja da se suoče sa problemom i potraže zaštitu odnosno moguća rešenja na koja bi upućivali sagovornici iz nadležnih institucija.   

Časopis Lepa&Srećna će kroz svoj radi dati podstrek svim onim ženama koje trpe nasilje da svoj problem iznesu i potraže adekvatnu stručnu pomoć. Tako će među prvim sagovornicima za ovu temu biti Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće Beograd čija su saznanja ključna za pristup ovom problemu. bilo da je reč o ženama koje su bez dece ili sa decom. Kako je reč o problemu koji uključuje višeslojan pristup, od psihološkog savetovališta, zbrinjavanja, obezbeđenja, pa do ekonomskog osnaživanja žrtvi nasilja, časopis će nastojati da u svom podsticajnom duhu sagleda problem uz pomoć stručnjaka onih grana koje su srodne ovom problemu i kroz to otvori vidike i perspektive onima kojma je pomoć najpotrebnija.