Preobraženje, jedan od 12 velikih Hristovih praznika, po kalendaru se slavi na dan 19. avgusta, a pravoslavni vernici na ovaj dan poste. 

Praznik je posvećen sećanju na odlazak Isusa na goru Tavor, gde je učenicima Petru, Jakovu i Jovanu najavio kako će postradati.

Jevanđelja opisuju kako se pred njima  pojavio preobražen "sa licem sjajnim kao sunce i haljinama svetlim kao sneg", a nebesa su se otvorila i začuo se glas Boga Oca - "Ovo je Sin moj ljubezni... njega poslušajte". Ovom događaju se posvećuju crkvena bogosluženja tokom sedam dana, a u narodu se veruje da se baš od ovog dana i cela priroda preobražava. 

Prema običajima, tek na ovaj dan se proba prvo grožđe ove godine, a u mnogim krajevima Srbije ono se nosi i na osveštenje u crkvu.

Nije dobro da se na Preobraženje spava, da neko ne bi bio dremljiv tokom cele godine, kao ni da provede duže vreme u kafani, jer bi mogao postati raspikuća. Ne valja se plakati na ovaj veliki praznik da ne bi i plač prešao u naviku.

Izvor: Lepa&Srećna