Disanje je jedina telesna funkcija koja može biti i voljna i nevoljna. Pravilno, kontrolisano disanje ima kratkoročne i dugoročne pozitivne efekte na psihičko i fizičko zdravlje. Ono aktivira deo nervnog sistema koji nije pod kontrolom naše volje, koji čini da nam telo i um budu mirniji i čuva ih od iscrpljivanja. Pravilnim disanjem smanjuje se broj otkucaja srca, snižava krvni pritisak, usporava metabolizam i mišići su manje napeti, a strepnju i depresivno raspoloženje zamenjuju zdrava osećanja.

Kako se pravilno diše?

Pri pravilnom udisaju prvo se ispupči stomak, a potom i blago grudni koš. Pri izdisaju stomak i grudni koš ravnomerno se spuštaju. Udisaj uvek treba da bude kroz nos, a izdisaj kroz poluotvorena usta. Udisaj treba da bude kraći od izdisaja. Pravilno, kontrolisano disanje mora da se vežba. Smestite se udobno na ravnu stolicu ispravljenih leđa. Glava i kičmeni stub treba da budu u istoj ravni. Stavite obe ruke na stomak, jednu preko druge. Zatvorite oči. Duboko udahnite kroz nos, brojeći do tri. Udah treba da bude dovoljno dubok da vam se ruke na stomaku podignu. Kada izbrojite do tri, kratko zadržite dah, a onda izdahnite kroz poluotvorena usta brojeći do pet. Ciklus udisaj–pauza–izdisaj ponovite 10-15 puta. Vežbajte tri puta dnevno dok ne usavršite tehniku, a onda i češće, kad god je moguće.

Izvor: Lepa&Srećna