Doktorka Nanet Venger, jedan od najpoznatijih kardiologa na svetu, govori o novim saznanjima koja ukazuju da se moraju uzeti u obzir razlike među polovima.

Lekovi i hirurške intervencije kojima se leče kardiovaskularne bolesti, do sada su bili ispitivani uglavnom na muškarcima.

Žene su retko bile učesnice kliničkih studija, pa se tek nedavno otkrilo da drugačije reaguju i imaju veći rizik od smrti kada se na njima primenjuju iste metode lečenja kao na muškarcima.

Doktorka Nanet Kes Venger, koja je nedavno u Beogradu bila gost svog đaka, asistenta dr Biljane Parapid, kardiologa u Kliničkom centru Srbije i Fondacije Themis, kaže, u intervjuu za "Novosti", da se donedavno samo pretpostavljalo da lečenje kod žena treba da bude identično kao kod muškaraca, zato što niko nikada nije uradio studiju na ženama.

- Muškarci su u velikoj većini bili učesnici u kliničkim ispitivanjima - kaže dr Nanet Venger. - Sve američke i svetske studije u malom broju su uključivale žene. Zbog toga su operacije i način lečenja prilagođeni muškarcima, dok se ispostavilo da kod žena mogu da izazovu kontraefekte.

Pokazalo se da pojedini lekovi ne deluju isto na muškarce i žene?

- Pojedini medikamenti koji su bili odobreni i imali sve potrebne dozvole, povučeni su sa tržišta zbog neželjenih efekata, kao što je kašalj. Od ukupno 10 lekova koji su povučeni, šest je imalo negativan efekat samo na žene. U budućnosti će se sigurno pokazati da takav problem postoji i sa mnogim drugim lekovima.

Znači li to da se same bolesti razlikuju kod muškaraca i žena?

- Pokazalo se da postoje ogromne razlike između, recimo, bolesti koronarnih arterija kod muškaraca i žena. To su ozbiljna i sve učestalija oboljenja, ali tek nedavno je otkriveno da postoje različiti oblici koji zavise od pola.

Nedavno je otkriveno da je važno kog pola su životinje na kojima se testiraju lekovi?

- Naučnici do sada nisu razmišljali o materijalu na kojem rade. Čak su i lekovi za rak dojke testirani na mužjacima. Sada se vide razlike u rezultatima. Drugačiji podaci dobijaju se kada se testovi rade na mužjacima i ženkama životinja.

Po čemu se ova oboljenja kod žena razlikuju?

- Bolesti koronarnih arterija mogu da budu iste kod oba pola, ali kod žena postoje dodatni, različiti oblici. Studije su pokazale da žene imaju ukupno tri različita tipa bolesti, dok se kod muškaraca najčešće susrećemo samo za dva. Tip koji je specifičan za žene je specifična kombinacija opstruktivne i neopstruktivne bolesti.

Može li zbog toga lečenje koje se pokazalo dobro za muškarce da deluje negativno na žene?

- Jednak tretman kao za muškarce nije dobar, zato što problem često nije isti. To znači da ugradnja bajpasa i stenta, koji su dobro rešenje za muškarce, nije uvek pravo rešenje za žene, koje ponekad imaju drugačiji tip bolesti.

Kako proceniti kada su ove operacije dobre za žene, a kada nisu?

- Ženama ne treba uskraćivati ugradnju stentova i bajpas hirurgiju, kada imaju opstruktivnu koronarnu bolest. Ali, ove procedure treba ograničiti na krvne sudove sa značajnim suženjima. Lečenje koje se kod svakog tipa bolesti automatski sprovodi na isti način, dovodi do velikog rizika od smrtnosti kod žena. Rehabilitaciju nakon infarkta ili procedura revaskularizacije, kao i medikamentnu terapiju, takođe je potrebno posebno prilagoditi ženama.

To znači da za žene još ne postoji adekvatna mogućnost lečenja bolesti srca?

- Tako je. Pacijentkinje imaju sve simptome bolesti, bolove i srčane napade od kojih umiru. Zasada, možemo da propisujemo samo lekove koje trenutno imamo na raspolaganju, ali to nije pravo rešenje. Pokušavamo da shvatimo ceo mehanizam bolesti kod žena, da bismo pronašli pravi lek za njih. To je trenutno najaktivnije područje istraživanja kardiovaskularnih bolesti.

Kada možemo da očekujemo da će žene moći da dobiju lek i procedure koje su prilagođene njima?

- Stvari su tek počele da se menjaju, ali biće potrebne decenije da bi nove informacije o pravilnom lečenju žena bile dostupne. Važno je da su ta pitanja konačno postavljena i da se istraživanja neće zaustaviti dok ne dobijemo odgovore.

Da li se tokom novih ispitivanja potvrdilo da različite rase reaguju drugačije na lečenje srca?

- Tipičan učesnik studija i ispitivanja je muškarac srednjih godina, belac. Postoje podaci koji ukazuju na to da druge rase možda ne reaguju isto na lečenje, ali to je nešto što takođe tek treba da istražimo.

Tekst: A. Vasić

Izvor: Novosti