Rak dojke je zloćudna izraslina koja nastaje kada normalne ćelije počnu da se ubrzano umnožavaju i uništavaju okolno zdravo tkivo dojke, a kasnije i druge organe. Skrining podrazumeva pregled na izgled zdravih žena, bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, kojim se mogu otkriti rane promene u tkivu dojke, kada je efikasno lečenje moguće.

Šta je skrining raka dojke?

Skrining raka dojke podrazumeva prepoznavanje do sada neprepoznate bolesti korišćenjem skrining testa, metodom mamografskog pregleda kod prividno zdravih žena, sa ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke, kada ga je lakše lečiti i kada postoji najveća verovatnoća izlečenja.

Zašto pozivate baš mene?

Organizovanim skriningom na rak dojke mamografskim pregledom, obuhvaćene su žene starosne dobi od 50 do 69 godina života, kao populacija za koju se u organizovanom skriningu dobijaju najbolji rezultati, ranog otkrivanja raka dojke. Naime, analiza kretanja obolevanja žena od raka dojke u Evropi pokazala je trendove porasta kod žena starijih od 50 godina, tako da je uvođenjem organizovanog skrininga u našoj zemlji prihvaćena evropska preporuka za populaciju žena od 50- 69 godina života.

Da li se skrining raka dojke ponavlja?

Prema evropskim standardizovanim nalazima i preporukama mamografsko testiranje u organizovanom skriningu se ponavlja na svake dve godine za populaciju žena od 50 do 69 godina.

Zašto organizovanim skriningom raka dojke nisu obuhvaćene žene mlađe od 50 godina?

Mamografsko snimanje nije toliko efikasno kod mlađih žena u odnosu na žene starije od 50 godina, jer se kod mlađih žena zbog veće gustine tkiva dojke promene detektuju mnogo teže, a takođe je i učestalost javljanja raka dojke manja kod žena mlađih od 50 godina.

Kako izgleda mamografsko snimanje dojki?

Mamografsko snimanje dojki izvode obučeni radiološki tehničari. Pregled podrazumeva rendgensko snimanje tokom koga se dojka postavlja između dve ploče i pažljivo i čvrsto pritiska kako bi se izvelo snimanje. Na isti način se tokom pregleda snima i druga dojka.

Da li je mamografsko snimanje bolno?

Tokom mamografskog snimanja se dojka postavlja između dve ploče i čvrsto i veoma pažljivo pritiska kako bi se omogućilo snimanje. Pritisak traje vrlo kratko i za većinu žena je bezbolan, mada neke žene mogu osetiti blagu neprijatnost ili kratkotrajan bol tokom snimanja.

Da li je mamografsko snimanje štetno?

Mamografija kao metoda skrininga raka dojke je međunarodno priznata dijagnostička metoda za rano otkrivanje raka dojke, praćena kontrolom kvaliteta. Doza zračenja kojoj je svaka učesnica izložena za vreme snimanja je prihvatljiva. Svetska istraživanja pokazuju da žene mamografskim snimanjem imaju veće koristi kod skrininga raka dojke nego štete.

Da li mamografsko snimanje spasava živote?

Većina međunarodnih stručnjaka se slaže da rano otkrivanje raka dojke mamografskim snimanjem spašava živote, jer se otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi povećavaju šanse za izlečenje, omogućava primena poštednih hirurških intervencija, smanjuje invalidnost i povećava kvalitet života.

Da li moram da platim mamografsko snimanje?

Mamografsko snimanje u okviru organizovanog skrining programa je za sve učesnice skrininga besplatno.

Imam 50 godina i još uvek nisam dobila poziv za skrining raka dojke.

Organizovani nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke podrazumeva pozivanje svih žena starosti 50 do 69 godina. Uvodi se postepeno po opštinama na nivou Republike Srbije uz obezbeđivanje svih neophodnih uslova za pravilno vođenje organizovanog skrininga karcinoma dojke. Jedan ciklus skrininga traje dve godine i u toku ove dve godine će sve žene iz navedene starosne grupe dobiti poziv za skrining.

Moja sestra je dobila poziv za skrining raka dojke iako je mlađa od mene.

U toku 2 godine koliko traje jedan ciklus skrininga biće sukcesivno određenim redosledom pozivane sve žene iz ciljne populacije, tako da ćete i vi biti pozvani u ovom ciklusu.

Napipala sam čvorić u dojci. Da li možete da mi kažete gde mogu da uradim mamografiju?

Ukoliko ste sami napipali čvorić u dojci,potrebno je da se odmah javite Vašem lekaru kako bi se dogovorili o daljoj dijagnostici i lečenju. Skrining mamografija se u okviru organizovanog skrininga radi kod naizgled zdravih žena koje nemaju vidljivih promena na dojci.

Moji rezultati skrining mamografije su u redu. Šta se dešava nakon toga?

Ukoliko su Vaši rezultati skrining mamografije u redu, nakon dve godine ćete dobiti poziv da obavite sledeću mamografiju u novom ciklusu skrininga. U međuvremenu ukoliko primetite bilo kakve promene javite se odmah Vašem lekaru.

Da li korišćenje hormonske terapije povećava rizik za nastanak raka dojke?

Rizik za nastanak raka dojke je veći kod žena koje više godina koriste hormonsku terapiju. Rizik se povećava sa dužinom korišćenja terapije i smanjuje se nekoliko godina nakon prestanka uzimanja terapije.

Koliko je skrining mamografija pouzdana?

Trenutno skrining mamografija daje najpreciznije rezultate u ranom otkrivanju raka dojke, a takođe i najnovije metode lečenja i operacije raka dojke daju dobru prognozu u ishodu lečenja i povećanju kvaliteta života kod osoba kojima je dijagnostikovan rak dojke.

Kakva su iskustva drugih zemalja u organizovanom skriningu?

Istraživanja pokazuju da na svakih 1000 žena koje su obuhvaćene organizovanim skriningom svake dve godine, 7-9 žena manje umire pre 79 godine života.

Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije