Članovi Foruma Kutak pripremili su Mali medicinski rečnik pojmova. Rečnik (prvi deo) od slova A do slova I podrazumeva pojmove koji se bave terminima vezanim za ginekologiju, urologiju, neplodnost i trudnoću.

A

Abortivi - sredstva koja izazivaju pobačaj

Abortus - uklanjanje ploda pre 180-og dana trudnoće. Prekid trudnoće u principu može da bude spontan, kada se trudnoća prekida zbog različitih poremećaja u razvoju ploda, ili veštački, arteficijelni kada se trudnoća prekida intervencijom zbog zdravstevih problema žene ili na njen zahtev.

Adneksi - ženski polni organi smešteni u naboru trbušne maramice s obe strane materice, a obuhvataju jajnike i jajovode.

Agalaktacija - odsustvo sekrecije mleka kod žena koje su se tek porodile.

Aid - heterologna inseminacija. Unošenje semena davaoca (donora) u matericu ili jajovod.

Amnion - opnasta kesa, koja okružuje plod u materici.

Amnionska tečnost - tečnost koja se nalazi unutar opni koje okružuju plod i u kojoj je potopljen plod u materici.

Amniocenteza - punkcija amnionskog omotača i uzimanje amionske (plodove) tečnosti u cilju ispitivanja. Postupak uzimanja plodove vode, najčešće se vrši između 16-18 nedelje trudnoće u cilju genetskog ispitivanja ploda

Amenoreja - izostanak menstruacije.

Androgeni - hormoni ili supstance koje izazivaju muške sekundarne seksualne karakteristike.

Anovulacija - nepostojanje ovulacija.Označava stanje gde u jajniku ne dolazi do punog sazrevanja jajnog folikula zbog čega izostaje ovulacija. Anovulacija je prirodno stanje tokom trudnoće, dojenja i uzimanja kontraceptivnih tableta.Ukoliko se javlja van tih perioda može biti uzrok neplodnosti zbog čega se treba obratiti lekaru.

Ante partum - pre porođaja.

Antibiogram - nam ukazuje na koju vrstu leka je uzročnik zapalenja osetljiv pa smo u mogućnosti da sprovedemo ciljano lečenje.

Antimilerijan hormon (AMH) - hormon koji ukazuje na rezervu jajnih ćelija.

Antitela u cervikalnoj sluzi - test kojim se određuje prisustvo antispermatozoidnih antitela u cerviklanoj sluzi ( ASA), u cilju ispitivanja uzroka neplodnosti.

Antispermatozoidna antitela - spermatozoidi (muške oplodne ćelije) imaju specifičnu belančevinastu strukturu. Ukoliko na bilo koji način prodru u imunokompetentno tkivo žene ono će ga "prepoznati" kao stranu belančevinu i stvoriti "odbranu" u obliku ANTISPERMATOZOIDNIH-antitela. Kod svakog sledećeg prodora spermatozoidnih belančevina doći će do reakcije antigena/spermatozoida) sa antispermatozoidnim antiutelima što spermatozoide čini nepokretnim. Ova pojava može biti uzrok neplodnosti.

Apsces - nakupina gnoja na bilo kom mestu u organizmu.

Apstinencija - suzdržanost od polnih odnosa.

Areola (mamarija) - mala tamnija zona oko vrha dojke.

ASA (Anti-Spermatozoidna-Antitela) - antispermatotoidna antitela se najčešće određuju u semenoj tečnosti i cervikalnoj sluzi. Na osnovu visine titra aASA određuje se stepen auti ili heteroimunizacije na antigene spermatozoida.

AFP ( Alfa-Feto-Protein) - biohemijska analiza na osnovu koje se može zaključiti,uz druge preglede,o riziku razvojnih anomalija neuralne cevi kod fetusa u toku trudnoće.

Asthenozoospermia - smanjena pokretljivost spermatozoida, kada je broj progresivno pokretnih spermatozoida manji od 40%.

Atrezija - propadanje folikula.

Azospermija ili Aspermia - nedostatak spermatozoida u ejakulatu.

B

Balanitis - zapaljenje sluzokože muškog polnog organa.

Bartonilitis - zapaljenje Bartolinijevih žlezda koje se nalaze u vulvi.

Bartolinijeva žlezda - sekretorna žlezda koja se nalazi u velikim stidnim usnama na granici donje prema srednjoj trećini. Izvodni kanalići su dužine oko 1,5 cm i sa otvorom se ulivaju na unutrašnjoj strani malih stidnih usana.

Bazalna temperatura - temperaturna krivulja u toku menstrualnog ciklusa na osnovu koje se može ustanoviti postojanje ili odsustvo ovulatornih ciklusa kao i približno odrediti vreme ovulacije.

Blastomere - ćelije koje nastaju deobom (deljenjem) oplođene jajne ćelije.

Blastocista - zametak s više od 100 ćelija u kojem je počela diferencijacija.

Brazdanje - deljenje (deoba) ćelija zametka.

B Hcg - HCG ( horionski gonadotropin) jeste specifični hormon koji se luči u horionskim čupicama zametka, kasnije posteljice (odatle ime) i osnovni mu je zadatak da obezbedi produženo delovanje žutog tela koji proizvodi neophodan hormon da bi se trudnoća održala - PROGESTERON. Presudno je njegovo prisustvo do 12 nedelje trudnoće kada će posteljica biti kompletno funkcionalna i proizvoditi dovoljnu količinu PROGESTERONA. B(beta) Hcg je subjedinica Hcg-a počinje da se luči veoma rano posle začeća pa su i male koncentracije tog hormona dovoljne da se veoma rano ustanovi postojanje trudnoće već dan dva po izostanku menstruacije.

Biopsija - hirurško uzimanje tkiva za mikroskopsko ispitivanje da bi se utvrdila tačna dijagnoza.

Biopsija horionskih resica - biopsija horionskih čupica je jedna od invazivnih metoda ranog otkrivanja hromozomalnih anomalija ploda. Pod UZ kontolom se aspirira deo posteljičnog tkiva koji se šalje na genetsku analizu. Nalaz koji se dobije već u ranoj trudnoći (8-10 nedelja trudnoće) o hromozomalnoj slici ploda.

Biparan - porođaj dvojki.

Biseksualan - osoba koja poseduje ženske i muške polne organe.

BPD - biparijetalni prečnik. Merni parametar pri ultrazvučnom pregledu ploda. Označava dužinu razmaka između dve parijetalne kosti glave.

BT- bazalna temperatura je ona koja se svakodnevno meri (u ustima) u istim uslovima pre ustajanja.

C

Cerviks - ulaz u donji deo uterusa, vrat ili grlić materice.

Cervikalna erozija - ranica na vratu materice.

Cervikalni faktor - promene na vratu materice oko ovulacije (cervikalna sluzi si.).

Cervicitis - zapaljenje grlića materice.

Cervicitischronica - hronično zapaljenje kanala grlića materice.

Cervikalni kanal - anatomski deo materice koji spaja spoljanju sredinu (vaginu) sa materičnom dupljom.

Chlamidia Trachtomatis - Hlamidia trahomatis (Chlamidia trachomatis) mikroorganizam koji svoj razvojni ciklus ima unutar žlezdane ćelije -intracelularni mikroorganizam.U ginekologiji je čet uzročnik zapaljenskih obolenja kanala grlića Choroid Plexus Cyst - Cista horioidnog pleksusa (Chorioid plexus cyst) - cistična tvorevina koja se tokom fetalnog razvoja može ultrazvučnim pregledom otkriti u predelu horioidnog plexusa (deo moždanog tkiva). To je nalaz koji se često otkriva oko 22 nedelje trudnoće ali se najčešće gubi do 24. nedelje trudnoće.

Crl - pri ultrazvučnom pregledu ploda parametar koji označava dužinu razmaka između temena i trtične kosti ploda. Na osnovu ove mere se može dobiti podatak o starosti trudnoće.

Ctg - CTG -(Cardio-toco-gram kardio-toko-gram) predstavlja zapis na papiru ili monitoru srčanih otkucaja ploda i stanja kontrakcija materice.

Cupice - Horionske čupice (Chorion villi), izraštaji na posteljičnom tkivu preko kojih se vrši razmena hranljivih materija izmeðu ploda i majke kao i odašiljanje štetnih materija od ploda prema majci i snabdevanje kiseonikom ploda

Ciklična terapija - najčešće hormonska terapija koja se sprovodi intermitentno, u odnosu na faze menstrualnog ciklusa; sistem lečenja malignih krvnih bolesti u vremenskim serijama.

Cista - patološka šupljina koja se stvara u bilo kom delu organizma. Ima svoje zidove i u većini slučajeva je ispunjena tečnošću (krv,sekrecija znojnih žlezda i drugi materijal)

Cistitis - zapaljenje mokraćne bešike.

Cistogram - snimanje mokraćne bešike putem rendgenskih zrakova.

Cistokela - hemija, kila bešike koja je posledica njene protruzije (probijanja) u vaginu.

Cistoskop - instrument koji se upotrebljava da se ispita unutrašnjost bešike.

Colpitis - pod ovim pojmom se označava zapalenje vaginalne sluznice.

Corpus luteum - žuto telo. Žlezde unutar jajnika, koje nastaje izfolikula koji je otpustio jajnu ćeliju. Proizvodi hormone koji priređuju endometrij za implantaciju.

Citogenetika - metoda analiza hromozoma

D

Daunov sindrom - razvojna anomalija ploda koja je posledica defekta na 21 paru hromozoma. Označava se i kao trizomija 21. Moguće je na nju posumnjati biohemiskim skriningom i UZ pregledom (merenjem vratnog nabora NT-nuhalne translucencije) kao i genetskim pregledom plodove vode ili plodove krvi 16-18 nedelje trudnoće.

Decidua - sluznica materice s kojom je došao u kontakt zametak i započeo implantaciju.

Defloracija - gubitak himena, devičnjaka.

Dismenoreja - poremećaji u menstrualnom ciklusu; bolna menstruacija; teškoće u menstruaciji.

Dispareunija - otežan ili bolan seksualni kontakt.

Distocija - otežan porodaj, često nastaje kao posledica disproporcije između veličine novorođenčeta i prečnika porođajnog kanala.

Dizgerminom - tumor jajnika, sastavljen od primarnih ćelija.

Douglas - DOUGLASOV PROSTOR-anatomski naziv za prostor koji se nalazi iza materice u trbušnoj duplji u kojoj predstavlja najnižu tačku.

Duktus arteriozus - krvni sud koji se nalazi u plodu, embrionu, a povezuje pulmonalnu (plućnu) arteriju i aortu. Normalno se ovaj duktus zatvara rađanjem deteta.

Dysfunctioovarialis - DISFUNCTIO OVARII- stanje gde jajnik ne odgovara adekvatno na hormonski podsticaj hipofize zbog čega se mogu javiti poremećaji menstrualnog ciklusa i neuredna menstrualna krvarenja.

E

Ejakulacija - izbacivanje muške semene tečnosti u vaginu za vreme orgazma.

Ektopija - izmenjena lokalizacija nekog organa. Ectopia pojava žlezdanog epitela koji potiče iz grlića materice na površini grlića materice gde se uobičajeno nalazi pločasto slojeviti epitel.

Ektopična trudnoća - trudnoća koja se odvija u Falopijevim tubama; vanmaterična trudnoća.

Eklampsija - preeklampsija i eklampsija su komplikacije trudnoće. Kod preeklampsije postoji veoma opasno povišenje krvnog pritiska, oticanje nogu i ruku i izlučivanje belančevina putem mokraće. Ukoliko takvo stanje potraje, dolazi do eklampsije.

Emaskulacija - uklanjanje testisa; kastracija.

Embrio - zametak.

Embrion - plod; organizam u početnim stupnjevima svog razvitka, dete koje se razvija za vreme prvih nekoliko meseci trudnoće. Za vreme svog kasnijeg razvoja naziva se fetus.

Embriologija - nauka o plodu i njegovom razvoju.

Endometrijum - sluzokoža koja s unutrašnje strane oblaže matericu. Postoje dva tipa endometrijuma: bazalni endometrijum i funkcionalni endometrijum. Bazalni endometrijum predstavlja žlezdano tkivo koje u toku ciklusa počinje da se umnožava prekrivajući materični zid. Podsticaj rastu endometrijuma daje Estrogen koji se stvara u jajnicima. Ukoliko ne dođe do trudnoće funkcionalni endometrijum se tokom menstruacije odlubljuje a ponovo će se u sledećem ciklusu obnoviti iz bazalnog endometrijuma.

Endometrioza - prisutnost deliča tkiva endometrija izvan materične šupljine, na mestima kao sto su jajnici, tube, trbušna šupljina.

Endometrit - zapaljenje endometrijuma.

Endometritis - upala endometrija; zapaljenje sloja ćelija koje oblažu materičnu šupljinu.

Endometril - lek koji je progesteronski preparat i daje se u slučajevima prirodnog nedostatka tog hormona kod različitih poremećaja menstrualnog ciklusa.

Enterokokus - mikroorganizam iz reda bakterija koji su čest uzročnik zapaljenskih obolenja genitalnih organa žene.

Entoderm - primarno tkivo koje se nalazi u plodu.

Enukleacija - operacija kojom se izljušti (odstrani) cista Hi miom.

Epididimis - deo testisa sastavljen od kanalića u kome se skuplja sekret testisa.

Epididimis. Ductus deferens - izvodni kanali testisa; deo semenih cevčica smeštenih neposredno iznad testisa. On prikuplja spermu iz testisa.

Epididimitis - zapaljenje epididimisa.

Episiotomija - zasecanje vulve u toku trudnoće.

Epispadija - urođena mana kod muškarca kada se otvor mokraćnog kanala nalazi na donjoj strani penisa.

Epiziotomija - incizija, rez, koji se obavlja između izlaza vagine i čmara za vreme porođaja da bi se izbeglo preterano cepanje tkiva prilikom prolaska glave novorođenčeta kroz porođajni kanal.

Ergotil - lek koji sadrži supstancu koja omogućava kontrakciju, grčenje mišića materice.

Eritroblastoza - anemija novorođenčeta, koja se javlja kada je majka Rh-negativna i stvara antitela protiv još nerođenog deteta, koje je Rh-pozitivno. Takođe se naziva oboljenje usled Rh-faktora.

Erekcija - ukrućivanje muškog polnog organa zbog njegove prepunjenosti krvlju usled polne nadraženosti.

Eryrtoplacia - najčešće označava pojavu žlesdanog epitela na površini grlića materice.

Estradiol (E2) - najsnažniji estrogen. Temeljni polni hormon žene koji podstiče rad svih tkiva i organa.

Estrogeni - hormoni ovarijuma. Ženski polni hormon koji luče jajnici.

Escherichia coli - mikro organizam iz reda bakterija koja je prirodan crevni mikroorganizam.

Eutireoidan - ovaj termin označava stanje normalnog funkcionisanja štitne žlezde.

F

Falopijeve tube - materične tube, jajovodi. Jaje (ovum) se kreće iz ovarijuma (jajnika) prema uterusu (materici) kroz Falopijeve tube (jajovode).

Falus - penis, muški polni ud.

Fekundacija, vidi: fertilizacija.

Fertilitet - sposobnost da se začne potomstvo; plodnost.

Fertilizacija - ulazak muške polne ćelije u žensko jaje (ovum); oplođenje.

FET - (frozen embrio transfer) transfer zametka koji je bio ranije zamrznut.

Fetalan - nerođeno dete, fetus.

Fetologija - nauka koja se bavi proučavanjem deteta, fetusa dok se još najazi u majčinoj utrobi, uterusu.

Fetus - nerođeno dete za vreme poslednjeg dela trudnoće (pre trećeg meseca, plod se naziva embrion).

Feminizirajući tumor - tumor ovarijuma, jajnika, koji dovodi do preteranog ispoljavanja karakteristika ženskog pola. Ukoliko se ovaj tumor javi kod ženskog deteta, može usloviti prerano razvoj grudi i menstruaciju.

Fibromioma - benigni tumor materice. Fibrom-myom, dobroćudni tumor glatke mišićne muskulature. Često prisutan u materičnom mišiću kada se govori o fibroidnoj ili miomatoznoj materici.

Fimoza - suženost prepucijama tako da se ne može prevući preko glave penisa, posuvrnuta navlaka muškog polnog uda.

Folikulin - hormon jajnika (ovarijuma).

Folikul - deo organa ili organi koji imaju oblik kesice.

Folikulometrija - označava postupak praćenja rasta,sazrevanja i prskanja jajnog folikula pomoću ultrazvučnog aparata.Koristi se u procesu lečenja neplodnosti.

Folikulitis - zapaljenje folikula.

Folikulogeneza - sazrevanje folikula.

Fontanela - mekano mesto između kostiju na temenu novorođenčadi i dece mlađe od dve godine.

Frigiditet - frigidnost, odsustvo seksualne želje kod žena.

FSH - folikulostimulirajući hormon (hormon hipofize). Stimuliše rast folikula i sazrevanje jajne ćelije. Takođe podstiče stvaranje hormona. Istu funkciju ima i na testisu.

Novo istraživanje o sterilitetu: ako želite bebu, seks dvaput zaredom povećava šanse za začeće za 20 odsto

G

Galaktokela - mlečna cista u dojci.

Galaktoza - šećer u majčinom mleku.

Gamet - spermatozoid ili ovum, jaje; polne ćelije koje se sjedinjavaju da bi formirale embrion.

Gamete - polne stanice. Jajna stanica (kod žena) i spermatozoid (kod muskaraca).

GN-RH - gonadotropni realising hormone-hormon koji podstiče oslobađanje gonadotropina.

Genitalije - polni organi. Organi rasplođavanja. Kod žena: vulva, vagina, uterus, Falopijeve tube i jajnik. Kod muškaraca: penis, testis i prostata.

Germinativna ćelija - gamet, jaje ili spermatozoid.

Gestacija - trudnoća, bremenitost.

Gestaciski mešak - Ultrazvučni nalaz rane triudnoće u materičnoj duplji ( plodovi ovojci,plodova tečnost zametak ploda).

Gestaciska starost - označava starost trudnoće izražene u nedeljama.

Ginekolog - lekar koji se specijalizovao za oboljenja ženskih polnih organa.

Ginekologija - nauka o bolestima ženskog organizma, a naročito ženskih organa.

Glans - glava penisa, glavić.

Glukoza - jedan oblik šećera; test tolerancije, test kojim se određuje sposobnost organizma da iskoristi i magacionira šećer.

Gonada - seksualna žlezda; testisi ili jajnici.

Gonatropin - grupa hormona koji stimuliše lučenje polnih žlezda.

Gonadotropini - FSH i LH.

Gonoreja - triper, kapavac, polna bolest koja se lokalizuje u unutrašnjosti vagine ili u otvoru uretre penisa.

Gravidna - trudna.

H

HCG - humani korionski gonadotropin. Hormon kojeg stvara zametak i pre implantacije, taj hormon pravilno raste i ima najviši nivo u 9. nedelji trudnoće i održava funkciju žutog tela (produkcija progesterona). Upotrebljava se (zbog sličnosti) kao zamena za skok LH u indukciji ovulacije (Profasi, Primogonil i sl.).

Hematokolpos - nakupljanje krvi u vagini, naročito kod žena čiji je vaginalni izlaz blokiran nedirnutim devičnjakom (himenom).

Hemoroidi - proširenje vena čmara i debelog creva.

Hermafroditizam - prisustvo polnih žlezda testisa i jajnika kod iste osobe.

Hidatidna Morgaqjijeva cista - cista koja se nalazi upravo iznad jajnika.

Himen - devičnjak; membrana koja pokriva ulaz u vaginu, devojački zalistak.

Himenotomija - hirurško prosecanje devičnjaka.

Hiperandrogenizam - preterano lučenje hormona muških polnih žlezda.

Hipergonadizam - preterano lučenje hormona od strane testisa ili jajnika.

Hiperstimulacija - komplikacija indukcije ovulacije.

Hipogenitalizam - nepotpuna razvijenost polnih organa.

Hipogonadizam - umanjene funkcije polnih žlezda.

Hipospadija - urođena deformacija u kojoj se mokraćni kanal (uretra) završava pre no što dostigne vrh glansa penisa; supr. epispadija.

Hipospermia - kada je ukupna količina ejakulata manja od 1,5 ml.

Hiperspermia - kada je ukupna količina ejakulata veća od 5,5 ml.

Hidrotorax - tečnost u prsnoj šupljini.

Histerektomija - odstranjenje materice.

Histerografija - snimanje materice posle unošenja kontrastnog sredstva.

Histerometrija - merenje dužine materice i cerviksa.

Histeroskopija - endoskopska operacija kojom se utvrđuje normalnost ill patološke promene u unutrašnjosti materice (miom, polip, priraslice i dr.). Histeroskopijom se te promene mogu odstraniti
Histerotomija - hirurška incizija (zasecanje) materice.

Hondra - kurvatura, krivina penisa.

Horion - opna koja okružuje embrion, plod unutar materice.

Hormon - hemijsko jedinjenje koje stvara neka žlezda i luči ga u krv.

Hromozom X - polni hromozom ili dvadeset treći hromozom. Kada muška polna ćelija, spermatozoid, sadrži X-hromozom i oplodi jajnu ćeliju, rezultat oplođenja će biti devojčica.

Hromozom Y - polni hromozom koji se nalazi u približno jednoj polovini muških polnih ćelija, spermatozoida. Kada spermatozoid sadrži Y-polni hromozom i oplodi jajnu ćeliju, rezultat oplođenja će biti dečak

HSG - histerosalpinografija. Radiološko ispitivanje kojim se ocenjuje izgled i anatomija materice i prohodnost jajovoda. U tu svrhu koristi se poseban kontrast koji se uvodi kateterom kroz cervikalni kanal

Hunerov test - test koji se upotrebljava za dokazivanje sterilnosti pri čemu se spermatozoidi uzeti iz vagine ispituju jedan čas posle seksualnog odnosa (vidi test, Hunerov)

I

ICSI - (Intra-cytoplasmatic-sperm-injection) - postupak vantelesne oplodnje gde se spermatozoid specijalnim postupkom ubrizgava u citoplazmu jajne ćelije i na taj način obezbeđuje proces oplodnje. Indikacija za ovaj postupak lečenja neplodnosti su stanja poremećene spermatogeneze.

Idiopatski - nepoznatog porekla ili uzroka.

Impotencija - nesposobnost za seksualni kontakt.

Implantacija - prihvatanje zametka u sluznicu materice. Zametak se ugnjezdi sedmi dan nakon fertilizacije i to je početak trudnoće.

Infertilitet - neplodnost.

Inseminacija - terapiski postupak pri kome se u slučaju neplodnosti gde je glavni uzrok nizak stepen progresivno pokretnih spermatozoida,posle laboratoriskog postupka izdvajanja najvitalnijih spermatozoida oni ubrizgavaju u materičnu duplju. Tim postupkom se povećavaju šanse da dođe do spontane trudnoće.

Involutivne promene - pod involutivnom promenom se najčešće podrazumeva vraćanje nekog organa ili tkiva u pređašnje stanje (materice posle porođaja u stanje pre porođaja, itd) ili gubitka funkcije organa i promene u tkivima zbog procesa starenja.

Indukcija ovulacije - postupak lečenja neplodnosti gde se lekovima inicira rast jajnog folikula, sazrevanja jajne ćelije i ovulacija.

Inseminirati - ejakulisati spermu u vaginu.

Insuficijencija žutog tela - stanje gde žuto telo proizvodi manje količine progesterona od potrebnih.

Intermenstrualan - između menstrualnih perioda.

Intemienstrualni bol - bol u donjem delu abdomena koji se događa između menstrualnih perioda.

Intrauterino - unutar materične duplje.

Intrauterina inseminacija - intrauterina inseminacija (IUI) jeste metoda asistirane (biološki potpomognute) oplodnje koja podrazumeva ubrizgavanje, prethodno laboratoriski pripremljenih spermatozoida u matericu kako bi do trudnoće lakše došlo. IUI se sprovodi u slučajevima poremećene spermatogeneze (manjeg broja i smanjenog procenta pokretnih spermatozoida) sa spermom partnera (AIH-arteficijalna homologa inseminacija) ili sa spermom donora (AID) ukoliko kod partnera postoji poremaćaj koji označavamo azzospermijom (odsustvo spermatozoida u ejakulatu).

Introitus - ulaz u vaginu.

Infertilitet - neplodnost.

In utero - nerođeno; unutar materice.

In vitro - test koji se obavlja u laboratorijskim uslovima, bukvalno znači u staklu, staklenoj cevčici, epruveti.

IS - insuflacija. Dijagnostički postupak utvrđivanja prohodnosti jajovoda.

ITI - intratubarna inseminacija. Unošenje semena supruga u jajovod.

IVF - in vitro fertilizacija, vantelesna oplodnja.

Izvor: KUTAK Forum o neplodnosti, trudnoći, roditeljstvu