Još tri programa ranog otkrivanja bolesti, kardiovaskularnih, depresije i dijabetesa, uz postojeće skrininge za karcinome dojke, grlića materice i debelog creva, biće postupno uvedena tokom 2018. i 2019. godine  pišu "Večernje novosti".

Stručne komisije već rade na protokolima novih skrininga, odnosno definišu vrste pregleda i analiza koje će se raditi u okviru ovih programa o trošku osiguranja.

"Kao i za postojeća tri, i za nove skrininge biće definisane i uzrasne grupe stanovništva koje će njima biti obuhvaćene i periodika pregleda", rekli su za "Novosti" u Ministarstvu zdravlja.

Pravni osnov i dodatna pojašnjenja o nova tri programa ranog otkrivanja bolesti, sadrži predlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi trebalo uskoro da uđe u skupštinsku proceduru.

"Uz popravljanje uslova lečenja u smislu boljeg standarda u zdravstvenim ustanovama i kupovine savremene dijagnostičke i terapijske opreme, prevencija je jedan od stubova zdravstvene politike koja treba da doprinese boljem zdravlju nacije", objašnjavaju u Ministarstvu.

Novim programima ranog otkrivanja targetirane su bolesti od kojih se u Srbiji najviše oboleva, odnosno šećerna bolest koju ima čak 710.000 ljudi, depresija od koje boluje 420.000 ljudi i vodeći uzrok umiranja, kardiovaskularne bolesti (57 odsto slučajeva).

"Procene su da 36 odsto ljudi sa dijabetesom nije svesno svog oboljenja. Zbog velike učestalosti i brojnih komplikacija koje ga prate, dijabetes nameće ekonomski teret svim nacionalnim zdravstvenim sistemima i čitavom društvu.

Troškovi zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa su dva do tri puta veći u odnosu na pacijente koji nemaju dijabetes i iznose 12 odsto ukupnih troškova u zdravstvu", rečeno je u Ministarstvu.

Tekst: Tanjug

Izvor: Mondo