Vežbama koje slede aktiviraćete leđnu muskulaturu i tako popraviti prokrvljenost na tom delu tela.

Dovoljno je izdvojiti nekoliko minuta da preduhitrite bolove! Isplati se!

Vežba 1

Početni položaj: zauzmite četvoronožni položaj, tako da se dlanovi nalaze u projekciji ramena, a ugao u kuku iznosi 90°. Gudni koš pritisnite na dole!

Opis vežbe: napravite grbu na leđima.

Broj serija: 3

Ponavljanja u seriji: 20-25

Pauza između serija: 15 sekundi

Vežba 2

Početni položaj: legnite na stomak i oslonite se na podlaktice, tako da trup i glava budu u zaklonu.

Opis vežbe: ispružite ruke i zadržite oslonac na dlanovima.

Broj serija: 6

Trajanje serije: 20 sekundi

Pauza između serija: 15 sekundi

Vežba 3

Početni položaj: zauzmite četvoronožni položaj, tako da se dlanovi nalaze u projekciji ramena, a ugao u kuku iznosi 90°. Prednji deo stopala oslonite na tlo.

Opis vežbe: osloncem na prednji deo stopala i opruženjem nogu podignite kukove visoko. Zadržite položaj nekoliko sekundi pa se spustite na puno stopalo.

Broj serija: 3

Ponavljanja u seriji: 20-25

Pauza između serija: 15 sekundi

Izvor: Zena.hr